област Велико Търново
Сподели
08 сеп 2020
Автор: ОбластВТ

Тестват системата за ранно оповестяване на складовата база на „КонтинВеСт“ ООД в Горна Оряховица

Тестват системата за ранно оповестяване на складовата база на „КонтинВеСт“ ООД в Горна Оряховица
На 11 септември за времето от 11.00 ч. до 11.30 ч. ще бъде тествана Локалната система за ранно оповестяване на територията на производствена и складова база на „КонтинВеСт“ ООД в Горна Оряховица. Проектът на фирмата се реализира в изпълнение на чл. 36, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Юридическите лица и едноличните търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти по чл. 35 от Закона за защита при бедствия, изграждат и поддържат локални системи за оповестяване на населението, съгласувано с МВР и имат задължението да ги интегрират към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

При тестването на Локалната система за ранно оповестяване на „КонтинВеСт“ ООД на 11 септември за времето от 11.00 ч. до 11.30 ч. ще бъдат излъчвани акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка.

Информацията е от дирекция "Комуникационни и информационни системи" на МВР с цел недопускане на стресови ситуации и паника сред населението. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ