област Велико Търново
Сподели
04 ное 2019
Автор: ОбластВТ

Теренните археологически издирвания продължават за трета поредна година в община Горна Оряховица

Теренните археологически издирвания продължават за трета поредна година в община Горна Оряховица
На 4 ноември започнаха теренни археологически издирвания на територията на община Горна Оряховица. Системните проучвания се провеждат от екип с научен ръководител Мая Иванова (Исторически музей – Горна Оряховица) и зам.-ръководител Илиян Петракиев (Регионален исторически музей – Велико Търново).

Издирванията ще продължат в рамките на 9 дни. За втора поредна година средствата се осигуряват от Министерство на културата, като през 2019 г. целевата субсидия е в размер на 5 000 лева. Дейността на екипа ще бъде концентрирана в землището на Горна Оряховица – местностите Змеица, Чуруковец и южно от Камъка.

Проучванията продължават започнатите през 2017 и 2018 година теренни археологически издирвания на територията на община Горна Оряховица във връзка с актуализиране на Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България” (АИС „АКБ”). Те се осъществяват чрез системно проучване, като покритата територия се документира с полигони. Резултатите се обработват в обща GIS-база данни. До този момент са локализирани множество обекти, сред които преобладават тези от тракийската, римската и средновековната епоха.

Продължаването на теренното археологическо издирване в непроучените участъци ще позволи допълването на данните в АИС „АКБ” за този район, с което ще даде информация за съществуващите археологически обекти и тяхната застрашеност от иманярски набези, селскостопански дейности или ерозионни процеси.  
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ