област Велико Търново
Сподели
23 юни 2017
Автор: ОбластВТ

С 370 милиона лева ще разполага Фондът за градско развитие

С 370 милиона лева ще разполага Фондът за градско развитие

Ресурсът на Фонда за градско развитие беше представен днес на дискусия във Велико Търново, открита от заместник-министъра на регионалното развитие Деница Николова и заместник-кмета на старопрестолния град проф. Георги Камарашев. Размерът на фонда ще бъде 370 милиона лева. Има ролята на нов финансов инструмент за подкрепа на проекти по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Чрез фонда бенефициентите по оперативната програма могат да кандидатстват за нисколихвено кредитиране на проекти в различни сфери, генериращи приходи и имащи голям социален ефект.

Деница Николова подчерта, че Велико Търново е сред градовете с чувствително променен и подобрен облик през последните няколко години, включително и чрез инвестираните в градската среда европейски средства. Проф. Георги Камарашев благодари, че именно в старопрестолния град е представена толкова важна за местните власти тема, свързана с възможностите за подобряване на градската среда, градския транспорт, условията за култура и туризъм и др.

Фондът за градско развитие е част от финансовите инструменти, разработени както от 39-е общини - бенефициенти по програмата, така също от бизнеса, а и резултат от публично-частни партньорства. Основните направления за нисколихвено кредитиране са няколко. Сред тях са мерките за интегриран градски транспорт, както и за енергийна ефективност на студентски общежития и еднофамилни сгради. Същото важи за инвестиции в градска среда и зони с потенциал за икономическо развитие – паркове, площади, открити пазари, индустриални зони. 

Проекти за спортна и културна инфраструктура също могат да получат подкрепа – зали, плувни басейни, киносалони, читалища, библиотеки, културни центрове, както и в сферата на туризма и културното наследство – чрез инвестиции в обекти със световно и национално значение.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ