област Велико Търново
Сподели
26 юни 2017
Автор: ОбластВТ

С първа копка започна модернизацията на центъра в Горна Оряховица

С първа копка започна модернизацията на центъра в Горна Оряховица

Днес се проведе официалната церемония „Първа копка“, с която се даде начало на изпълнението на проекта „Обновяване на градската среда в град Горна Оряховица“. На историческото събитие присъстваха кметът на Горна Оряховица инж. Добромир Добрев, председателят на Общинския съвет Даниел Костадинов,  Анелия Димитрова – секретар на Община Горна Оряховица, както и заместник-кметовете Йорданка Кушева, Деница Коева и Николай Георгиев. Официален гост беше народният представител от 44. Народно събрание инж. Клавдия Григорова – Ганчева.

По проекта е планирано е да се извърши реконструкция и модернизация на централния градски площад и пешеходните подходи към него. Ще се изградят каскади и сух фонтан, заедно с тематични площадки за тихи игри, читалня на открито, свободна WIFI зона. В североизточната част на площада ще се оформи зона за временна търговия и други мероприятия, свързани с обществената активност. В южната част ще се разположи детска площадка. В централната част се предвижда място за подвижна сцена за провеждане на спортни и културни мероприятия. Залесяването включва дървесни видове с малка коренова система и широка корона. Около дърветата ще бъдат разположени места за сядане, а в оформените зелени площи ще има красиви цъфтящи растения. Предвижда се монтиране на система за денонощно видеонаблюдение.

Изпълнителите на проекта са избрани чрез процедура, проведена по реда на Закона за обществените поръчки. Реконструкцията на централната част на града ще се извърши в два етапа. Първият етап „Същинско площадно пространство“ ще се изпълни от „Политрейд Кънстъркшън“ ЕООД, гр. София. Втори етап „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност“ и „Кръгово кръстовище по обхвата на републикански път III-514 „Камен – Горна Оряховица – Лясковец – Елена – Сливен – Ямбол – Средец и „Камен – Горна Оряховица – Велико Търново“. Изпълнението на втория етап е възложено на „Еко Традекс Груп“ АД, гр. Хасково.

Общата стойност на проекта възлиза на 5 988 104, 86 лева. Безвъзмездната финансова помощ, отпусната от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. е 5 634 302, 91 лева, от които 85% е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Останалите 15% представляват национално съфинансиране от държавния бюджет. По проекта са предвидени допълнително 353 801, 95 лева съфинансиране от Община Горна Оряховица.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ