област Велико Търново
Сподели
16 авг 2018
Автор: ОбластВТ

С информационен щанд ОИЦ – Велико Търново популяризира актуални процедури по оперативните програми

С информационен щанд ОИЦ – Велико Търново популяризира актуални процедури по оперативните програми
С изнесена приемна и рекламно-информационен щанд в старата столица, Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново популяризира актуалните и предстоящи за отваряне процедури по оперативните програми до края на настоящата 2018 г.


Гражданите на Велико Търново проявиха интерес предимно към възможностите за кандидатстване и финансиране на проекти по Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност", „Развитие на човешките ресурси" и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На отправилите конкретни запитвания, екипът на центъра разясни категориите допустими кандидати, размера на безвъзмездната финансова помощ (БФП), допустимите дейности, сроковете и начина за електронно кандидатстване с проектно предложение чрез системата ИСУН 2020.

Посетителите на информационния щанд получиха рекламно-информационни материали на ОИЦ - Велико Търново и брошури с информация за оперативните програми за периода до 2020 г. На проявилите интерес бяха раздадени и подготвените от екипа на центъра брошури: „Европа в моя регион" и „Областен информационен център – Велико Търново 2012-2017 г."
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ