област Велико Търново
Сподели
18 дек 2018
Автор: ОбластВТ

С близо 100 хил. лв. подобриха социалната инфраструктура в Елена

С близо 100 хил. лв. подобриха социалната инфраструктура в Елена
Приключи важен за община Елена проект, с който ще се осъществяват дейности, включени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 година. Чрез надграждане на дейностите в Дневния център за деца с увреждания в града и прилагане на програма с вече създадени услуги „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, се цели да се повиши тяхната ефективност.


Проектът „Модерна социална инфраструктура – по-добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“ е в подкрепа на деинституализацията на грижите за деца и се реализира с безвъзмездната финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Стойността на заданието  е 99 571 лв., а срокът за изпълнение на договора бе 12 месеца.За реализирането на услугата се създаде база на първия етаж на ученическото общежитие на СУ „Иван Момчилов“, като се преустроиха две от помещенията. В тях са обособени психосензорна стая и кътове за почивка и за трудотерапия на деца с увреждания. Ремонтирано е и дворното пространство. Центърът за ранна интервенция, до който е изграден и достъп на хора с увреждания, е оборудван и обзаведен подходящо за трудотерапевтичните дейности и за отдих на децата. Оборудването дава възможност за прилагане на нови подходи и програми за ранно детско развитие. С тези подобрения ще се осигурява по-качествена работа по предоставяните вече услуги – ранна интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа, мобилна работа, консултиране, почасова грижа, работа с деца с психични проблеми.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ