област Велико Търново
Сподели
12 апр 2018
Автор: ОбластВТ

Съветът на европейските общини и региони заседава във Велико Търново

Съветът на европейските общини и региони заседава във Велико Търново
Местните власти: „Сближаването на страните от ЕС да продължи и след 2020 година“
 
Съветът на европейските общини и региони /СЕОР/ заседава във Велико Търново. Престижният форум събра в Старата столица представители на местните власти от повече от 30 държави, както членки на Европейския съюз, така и други. Дискусията „Настоящата и бъдещата ни визия за Европа и Европейския съюз” бе открита от кмета на Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България /НСОРБ/ Даниел Панов, заместник-министъра на Българското председателство на ЕС Олег Петков, изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева и генералния секретар на СЕОР Фредерик Валие.
           
В заседанието участваха генералните секретари и директори на асоциациите-членки на Съвета на Европейските общини и региони (СЕОР). Сред тях са представители на местните власти от Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Естония, Франция, Гърция, Румъния, Литва, Люксембург, Обединеното кралство, Холандия, Норвегия, Швеция, Финландия, Испания. Гостуват и делегати от Мрежата на асоциациите на месните власти от Югоизточна Европа /Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Молдова, Словения, Сърбия, Турция, Хърватска и Черна Гора/.
           
Основните теми, които чуждестранните гости обсъдиха заедно с българските домакини от НСОРБ и Община Велико Търново, бяха свързани с приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС, интеграцията на Западните Балкани, бъдещето на кохезионната и общата селскостопанска политика след 2020 година и запазването на настоящия им финансов ресурс, условия и възможни сфери за инвестици.
           
По време на откриването кметът на Велико Търново Даниел Панов приветства гостите и им пожела заседанието да бъде успешно и ползотворно за местните власти както в България, така и в останалите европейски държави. „За нас във Велико Търново е голяма отговорност да сме домакини на толкова важна международна среща. Именно тук, в Старата столица, вие можете да усетите българския дух, да се докоснете до величието и историята на България, до вековните традиции, обичаи и занаяти, които са част от европейската култура“, обърна се Панов към гостите.

В рамките на визитата във Велико Търново, представителите на Съвета на европейските общини и региони ще се докоснат до историята на Второто българско царство и Търновград в Мултимедийния посетителски център и в крепостта Царевец. „Европейската кохезионна политика да продължи при запазване на същия финансов ресурс и след 2020 година“, каза Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на Сдружението на общините.
 
           
Бъдещето на кохезионната и общата селскостопанска политика на ЕС бе една от основните теми на заседанието на Съвета на европейските общини и региони, което се провежда в Старата столица. Кметът на Велико Търново и председател на Сдружението на общините Даниел Панов подчерта, че през програмния период 2007-2013 общините са се доказали като много сериозен и отговорен бенефициент на европейските програми с реализираните над 4300 проекта за общо 5 милиарда лева „Това ни позволи да участваме активно, да лобираме и да защитим интересите си при подготовката на настоящия програмен период, който започна от 2014 година. Сега в сферата на европейските програми и проекти гласът на общините се чува по-ясно и по-силно, с него се съобразяват и го зачитат. И понастоящем се движим с добри темпове. Заемаме 7-о място по плащания от Кохезионния фонд и от Фонда за регионално развитие, а по Европейския социален фонд дори сме на 4-то място сред страните членки на ЕС. Към края на миналата година общините изпълняват  над 1 200 проекта на обща стойност около милиард и половина евро“, посочи Даниел Панов.
Даниел Панов посочи, че тези факти показват ангажираността на местните власти в България както в настоящето, така и в бъдещето на кохезионната и общата селскостопанска политики.

„Кохезията е най-видимата европейска политика, от която се ползват всички европейски граждани и поради това консенсусни решения трябва да търсим на ниво Европейски съюз. Сближаването на отделните общини и региони трябва да продължи и след 2020 година, а най-малкото, което трябва да бъде направено в тази насока е кохезионната и общата селскостопанска политика да запазят сегашния финансов ресурс и възможни сфери за инвестиции. Надеждите и очакванията ни са, че колегите от Австрия, а след тях и нашите съседи от Румъния ще продължат отстояването на тази толкова важна за жителите на европейските общини и региони позиция“, категоричен бе Даниел Панов. Същото бе посланието, отправено и от заместник-министъра на българското председателство Олег Петков. Генералният секретар на СЕОР Фредерик Валие коментира, че солидарността е сред водещите принципи на Европейския съюз още от създаването му, а продължаването на кохезионната политика и на сближаването е сред водещите ангажименти на Комитета на регионите.

Интеграцията на Западните Балкани, която е приоритет на Българското европредседателство, бе друга от обсъжданите теми. Даниел Панов обясни, че тази тема не е нова за Сдружението на общините, а по създаването, развиването и задълбочаването на сътрудничеството между местните власти от региона се работи вече двадесет години. НСОРБ е сред учредителите на Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа, създадена през 2001 година. „Заедно с колегите от държавите обменяме опит и добри практики в сферите на местните финанси, градското планиране, управлението на отпадъците и водите, енергийната ефективност и устойчивия туризъм, финансовата децентрализация. Много успешно и при пълно единодействие с правителството работим и по темата за цифровата икономика, която е приоритет на Естония, България и Австрия. Почти две трети от общините ни вече са част от електронния обмен на документи между публичните администрации. На местно ниво постоянно подобряваме и качеството, и бързината на традиционните ни административни услуги“, говори още Панов.

Близо 100 са проектите, които българските общини изпълняват в рамките на Председателството. Над 3 милиона българи са приобщени към културни и спортни събития, флашмобове и фестивали, викторини и състезания по промотиране на Европейския съюз и на българското председателство.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева запозна всички присъстващи със структурата, функциите и дейностите на най-голямата неправителствена организация в България. Подчертана бе водещата роля, която Сдружението има при законодателните промени и при провеждането на редица политики от централната власт.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ