област Велико Търново
Сподели
18 юли 2023
Автор: ОбластВТ

СУ „Ангел Каралийчев“ бе домакин на програма за обучение на учители на тема „Управление на риска и решаване на проблеми: Финална оценка“.

СУ „Ангел Каралийчев“ бе домакин на програма за обучение на учители на тема „Управление на риска и решаване на проблеми: Финална оценка“.
СУ „Ангел Каралийчев“ e домакин на програма за обучение на учители на тема „Управление на риска и решаване на проблеми: Финална оценка“. Събитието беше част от проекта Еразъм+ „Learn for Life – Dare for More“ и събра участници от страните партньори  Естония, Румъния, Турция и Латвия.

Това обучение беше вдъхновено от КОВИД - 19  и от спешната необходимост да се обучат преподавателите с умения, за да отговорят ефективно на уникалните предизвикателства, поставени от пандемията.

Цялостната програма за обучение беше структурирана в три ключови компонента: теоретични модули, практически семинари и крайна оценка на постигнатото от проекта. Тези елементи бяха внимателно проектирани, за да дадат на учителите знанията и уменията, които са от съществено значение за справяне с предизвикателствата на пандемията и след нея.

Обучението започна с теоретични модули, целящи да предоставят на участниците основни знания и концепции, свързани с управлението на риска и решаването на проблеми. Тази теоретична основа беше от решаващо значение за практическото приложение на концепциите.

Сърцето на обучението бяха практическите семинари, в които участниците активно участваха в практически дейности за решаване на проблеми. Този компонент позволи на учителите да прилагат своите новопридобити знания в сценарии от реалния свят, предоставяйки им безценен реален опит в прилагането на принципите за управление на риска и решаване на проблеми. Този практически подход е предназначен да насърчи развитието на практически умения и увереност.
Значителна част от обучението беше посветена на крайната оценка на дейностите на участниците -  колко добре са управлявали своите дейности и са се адаптирали към предизвикателствата, породени от пандемията. Той изигра централна роля в обучението, предлагайки възможност на участниците да обмислят своите подходи и да направят необходимите подобрения.

Методологията на обучението включваше лекционни сесии за въвеждане на теоретично съдържание, възможности за практическо обучение за практическо приложение и дискусионни сесии, които активно насърчаваха участниците да се ангажират, да споделят своя опит и да обменят идеи с колегите си.

Тази инициатива за обучение беше насочена към спешната нужда преподавателите да подобрят своите умения за управление на риска и решаване на проблеми в отговор на предизвикателствата, представени от пандемията. Той имаше за цел да предостави на участниците практически умения и знания, които биха имали пряко и положително въздействие върху начина, по който управляват дейностите в класната стая и се справят с предизвикателствата, произтичащи не само от пандемията, но и от други източници.

Трябва да се отбележи, че компонентът на окончателната оценка се фокусира върху оценката на това как учителите са се ориентирали в ситуацията след блокирането, което го прави пряко свързан с отговорите на училищата на кризата.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ