област Велико Търново
Сподели
29 ное 2017
Автор: ОбластВТ

Студентски съвет на ВТУ изрази позиция относно обвиненията за нелегитимност

Студентски съвет на ВТУ изрази позиция относно обвиненията за нелегитимност
Студетски съвет на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" изрази позиция по повод обвиненията за нелегитимност, отправени на пресконференция:
 
Уважаеми колеги, по повод обвиненията и лъжите за нелегитимност на Студентски съвет, отправени на пресконференция на 27 ноември 2017 г., сме длъжни да заявим:
 
1. Студентски съвет е легитимен орган, избран по всички нормативно установени правила и процедури. 
 
2. Студентски съвет изпълнява пълноценно своите задължения по защита на правата на студентската общност на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ пред университетското ръководство и Академически съвет. Именно като легитимен орган Студентски съвет участва в работата на следните университетски комисии: Комисия по стипендии, Комисия по социално-битови въпроси, Комисия по качеството и акредитацията. Представители на Студентски съвет са включени и в Съвета на настоятелите, както и в работата на Националното представителство на студентските съвети. Новоизбраният председател на Студентски съвет Иван Маринов присъства на заседание на Академически съвет в качеството си на председател на Студентски съвет. Нима има по-сериозен символ на легитимността на Студентски съвет от неговото приемане и съвместна работа с всички структури на университета?!
 
3. Заявяваме, че липсата на информация на сайта на университета за Студентски съвет е свързана преди всичко с въвеждането на нов официален сайт. В този сайт и към момента не са запълнени цели секции, включително и за състава на Академически съвет. Ние многократно сме заявявали, включително и пред Академически съвет, че искаме достъп до сайта, какъвто трябва да имат всички звена в университета, включително и факултетите, за да можем да публикуваме информация и да разпространяваме нашите събития. Твърденията, че укриваме информация са спекулативни и неверни. Напротив - Студентски съвет има интерес да разпространява информация за своята дейност, за събития, които организира, както и по важни за студентите въпроси. Сайтът на ВТУ несъмнено е една възможност, от която ние бихме се възползвали, ако обаче имахме достъп. Припомняме, че Студентски съвет имаше достъп до предходния сайт на университета и редовно качвахме там всякаква информация. Поради тези причини основната част от онлайн присъствието на Студентски съвет се осъществява чрез неговата фейсбук страница, на която се качва информация за наши събития, дейности, важни напомняния към студентите и др. Доказателство за интереса към страницата е, че тя се следи от над 8000 души. За колегите от университета не представлява трудност да се свържат с нас, тъй като на страницата ни са обявени имейл адрес и телефон за връзка.
 
4. Относно невярното твърдение, че в нашия университет не се предоставят стипендии само по показател „среден семестриален успех“ ние заявяваме, че този въпрос отдавна е решен с протокол, утвърден от ректора на Великотърновския университет от 06.10.2016г. Комисията по стипендии при ВТУ е взела решение да се предоставят стипендии на студентите само по критерии „среден семестриален успех“, като приема 5% от подадените и утвърдените документи за стипендии, класирани по факултети. След настояване на Студентски съвет в комисията по стипендии, се взе решение студентите, обучаващи се в магистърски програми, редовно обучение, държавна поръчка да бъдат включени в квотите за стипендии. В настоящата година, благодарение на Студентски съвет, в комисията по стипендии се взе решение да бъде увеличен на 20% делът на студентите, подаващи документи на базата на „среден семестриален успех“, без да се взема предвид дохода им.
 
5. Като част от една държавна структура, каквато е Великотърновският университет, дейността и работата на Студентски съвет не е разписана само и единствено в „Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет на Великотърновския университет“, но и в редица други нормативни актове , като Закон за висшето образование, Правилник на ВТУ, Правилник за работата на Академически съвет, Правилник за работата на Контролния съвет, Правилник за дейността и работата на Общото събрание на Великотърновския университет и още други документи. Правилникът на Студентски съвет работи в съответствие със Закона за висшето образование, който не е променян, т.е. евентуални промени в правилника на Студентски съвет биха били в разрез със закона.
 
6. Относно процедурата за избор на членове на Студентски съвет, ние разполагаме с необходимата документация, която да опровергае неверните твърдения, че студентите се избират на „тъмно в мазата и под сурдинка“. В избора участват и представители на администрацията, защото към обявяване на датата на изборите, ние правим справка за обучаващите се студенти по факултети, запазваме зали, в които да се обособят избирателни секции. Избирателни секции се разкриват във всички корпуси на университета. Длъжностни лица се подписват под протоколите за поставяне на обяви за информация за избора. Информацията за изборите се публикува и в местната преса. С оглед на всичко това, ние смятаме за абсолютно недопустими подобни обвинения. Всички наши действия се извършват под погледа на ректорското ръководство, администрацията, студентската общност и обществото като цяло. Последните избори за Студентски съвет се проведоха през 2016 г. От тогава до сега никой не е оспорил легитимността на избора. Подчертаваме този факт, защото смятаме, че колегите първокурсници могат да бъдат подведени и манипулирани с други цели.

За нас са изключително изненадващи действията на колегите от студентски дипломатически клуб „Имхотеп“, който е създаден и легитимиран именно от Студентски съвет. Тези наши колеги сами намериха и осъществиха връзката с нас. До скоро те считаха Студентски съвет за съвсем легитимен. Именно в качеството му на такъв бяха изпратили запитване за ползване на средства от бюджета на съвета. Защо сега изведнъж се оказа, че не ни познават? Заедно със студентски клуб „Имхотеп“ сме осъществили и подпомогнали събития, които са в полза за студентската общност.

Смятаме за изключително смущаващ факта, че атаките срещу Студентски съвет започват броени дни след като обявихме резултатите от проучване сред студентите относно качеството на обучение и обслужване. Проблемите, които ние огласихме, са проблеми на всички студенти, а не на Студентски съвет. Смятаме, че тяхното разрешаване ще допринесе за по-доброто качество на образованието, получавано в университета.

Отправените към нас обвинения са спекулативни и безпочвени. Те показват непознание на материята, функциите и нормативната база на университета и Закона за висшето образование. Подобни изказвания уронват престижа както на Студентски съвет, така и на университета като цяло. 

Надяваме се, че академичната общност ще отхвърли и ще се противопостави на опитите да се компрометира Студентски съвет и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ