област Велико Търново
Сподели
16 май 2017
Автор: ОбластВТ

Стартира кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация

Стартира кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация
Във връзка със стартиралата през април информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, Местната комисия за борба с трафика на хора /МКБТХ/ организира поредица от информационни срещи със студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
 
Кампанията цели да изиграе превантивна роля сред хора, които стават жертви на това престъпление и е насочена най-вече към младежи и подрастващи, както и към безработните, търсещи работа в чужбина.
 
Първият дискусионен форум ще бъде на 16 май в партньорство с Педагогически факултет към ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", а на 18 и 25 май, 2017 г. ще се проведат информационни срещи със студенти, специалност „Психология” и „Социални дейности”. Всички събития ще преминат под мотото „Младите хора срещу съвременното робство”. Студентите ще имат възможност да се информират за причините и рисковете от попадане в трафик, начините за предпазване, както и да получат базисна информация за безопасна трудова миграция.
 
Основните цели на кампанията са да подобри информираността на младите хора и широката общественост относно явленията „Трафик на хора”, „Трудова експлоатация” и така да се повиши чувствителността към тях; да акцентира върху рисковете при търсене на работа, да ангажира гражданското общество, власти и институции в борбата с трафика на хора за ограничаването му на местно ниво и не на последно място - да стимулира младите хора да бъдат по-информирани и по-предпазливи.
 
В разгара на пролетта и началото на лятото, много от хората, които търсят възможности за сезонна работа извън страната, както и младите хора, избиращи студентските бригади, рискуват да попаднат на некоректни посредници и работодатели. Последните често са склонни да злоупотребят с мечтите, плановете, амбициите, доверието и стремежа на търсещите работа, чието желание е да осигурят по-добри условия за живот на себе си и семейството си.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ