област Велико Търново
Сподели
13 юли 2018
Автор: ОбластВТ

Стартират основните ремонти на три учебни заведения във Велико Търново

Стартират основните ремонти на три учебни заведения във Велико Търново
Стартират основните ремонти на три от общо шест учебни заведения във Велико Търново. Дейностите са част от проекта на Общината за модернизация на образователната инфраструктура, част от одобрената инвестиционна програма по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.


Общо 7,9 милиона лева е безвъзмездната финансова помощ за целия проект, а още 805 000 лева осигурява Община Велико Търново. Средствата ще бъдат вложени в подобряването на материалните бази на детските градини „Пролет“, „Рада Войвода“ и „Ален мак“ и на училищата „Владимир Комаров“, „Георги Сава Раковски“ и Спортно училище – В. Търново.
           
Символичното начало бе поставено днес с церемонии по първи копки в ДГ „Рада Войвода“ и ДГ „Ален Мак“, както и в Средно училище „Владимир Комаров“. Заместник-кметът на Старата столица проф. Георги Камарашев коментира, че с реализацията на проекта Община Велико Търново продължава да подобрява условията за образование в училищата и детските градини и да доказва, че просветата винаги е сред приоритетите на местната власт.

Монтирана ще бъде топлоизолация на фасадата на ДГ „Ален Мак“, всички помещения и обзавеждането ще бъдат обновени. Ремонтирани ще бъдат покривът, сутеренната част, външните стъпала, инсталациите за ВиК, осветление, електроснабдяване, вентилация и отопление. Ще бъдат монтирани също соларни съоръжения, а сградата ще бъде газифицирана. Ще бъде запазена връзката с градската топлофикационна мрежа – така детската градина ще може да разчита на различни видове източници за отопление. Ремонтирани ще бъдат също вътрешният двор, пасарелката, площадките, оградите и алеите.

В детска градина „Рада Войвода“ ще бъдат обновени всички вътрешни помещения, както и обзавеждането в тях, монтирани ще бъдат нови врати и вътрешна дограма. Подменени ще бъдат ВиК- и ел-инсталациите, вентилацията, монтирана ще бъде нова котелна инсталация, предвидена е и газификаци, сградата ще бъде климатизирана. Монтирана ще бъде и топлоизолация по фасадите, поставени ще бъдат и слънчеви колектори. Ремонтните дейности обхващат също двора, всички детски площадки, пътеки и огради, ще бъдат засадени широколистни и иглолистни дървета, както и различна по вид храстовидна растителност. Монтирана ще бъде рампа за хора с увреждания.

Създадена е организация за учебно-възпитателния процес на децата от двете детски градини – през юли те са настанени в ДГ „Райна Княгиня“, а в през август ще бъдат преместени в ДГ „Иванка Ботева“.

С настоящия проект ще бъдат в СУ „Владимир Комаров“ ще бъдат обновени всички класни стаи, подовете, таваните и стените на помещенията, ново ще бъде обзавеждането, поставени ще бъдат нови врати и вътрешна дограма. Ремонтът обхваща също ВиК-съоръженията, електроинсталацията в кухненските помещения, подменени ще бъдат главните разпределителни табла, пожароизвестителната инсталация. Дейностите включват също стъпалата и козирките. Ще бъдат монтирани рампа и асансьор за хора с увреждания, изцяло обновени ще бъдат също дворът, игрището, трибуните и оградите. Ново ще бъде и външното осветление.

Преди няколко години бе извършен ремонт на покрива на СУ „Владимир Комаров“, сменена бе външната дограма, монтирана бе и външна топлоизолация.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ