област Велико Търново
Сподели
27 яну 2020
Автор: ОбластВТ

Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома“ отвори врати в село Горски Сеновец

Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома“ отвори врати в село Горски Сеновец
Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома“ отвори врати в село Горски Сеновец, община Стражица.Посещенията на социалните асистенти се извършват по предварително изготвен месечен график, съобразно желанието и възможностите на потребителите. Мобилните чистачи работят по график, в който е предвидено време за изпълнение на услуги по заявка. За времето, в което няма подадена заявка, мобилните чистачи са на разположение на държавни и общински учреждения и извършват дейности по текущо и основно почистване на обществени места.

Цените са приемливи, за килограм пране таксата е 1,50 лв. с вкл. гладене, а за почистване в дома 0,30 лв. на час.

Предоставя услуги в три направления:
Обществена пералня- приемане и сортиране на пране, обработване, сушене на дрехи, дезинфекция на бельо и гладене.

Социален асистент - помощ при поддържане на личната хигиена; приготвяне на храна с продукти на потребителя, доставка на готова храна при желание, подготовка и помощ при хранене, сервиране и отсервиране; закупуване на хранителни продукти, лекарства, материали и вещи от първа необходимост със средства на потребителя; заплащане или помощ при заплащане на комунално-битови разходи - вода, електричество, телефон, данъци и други със средства на потребителя; придружаване извън дома, помощ в общуването и поддържането на социални контакти.

Мобилен чистач - почасово текущо и основно почистване на дома, поддържане на личната хигиена и хигиена в жилището, помощ при ежедневния тоалет, приготвяне на храна и под- помагане при хранене, както и оказване на битови услуги.Социалното предприятие функционира в рамките на проект „Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.053-0001-C01, който се финансира от Европейския социален фонд и Република България чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура BG05M9OP001-2.053 „МИГ05 “Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“ на МИГ"Лясковец-Стражица“.

Проект - Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома“ село Горски Сеновец е с обща стойност на 199 707,20 лв. От тях  Европейско финансиране: 169 751.12 лв. и национално съфинансиране 29 956.08 лв.
Продължителността на проекта е 15 месеца - 01.09.2019 г.- 01.12.2020

 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ