област Велико Търново
Сподели
21 сеп 2017
Автор: ОбластВТ

Социален проект на Община Елена за близо половин милион лева в помощ на хора с увреждания

Социален проект на Община Елена за близо половин милион лева в помощ на хора с увреждания

В края на този месец приключва един значим социален проект на Община Елена, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси - 2014-2020 г. В тази връзка се проведе заключителната пресконференция, на която бяха представени резултатите от успешното му реализиране и ползите за хора с увреждания и техните семейства и за лица на възраст над 65 години с ограничени възможности за самообслужване.

Проектът „Община Елена с грижа и подкрепа за независим живот“ стартира на 1 март 2016 г. и в продължение на 19 месеца бяха предоставени услуги на 136 потребители и се осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст. 53 лични асистенти,  7 домашни помощници, медицинска сестра и психолог бяха в услуга на хора в неравностойно положение в общината. Наетите лични асистенти и домашни помощници преминаха  въвеждащо и надграждащо обучение, както и две супервизии. Изпълнението на проекта  в рамките на процедурата „Независим живот” даде възможност в община Елена да се  надградят  постигнатите добри резултати по схема „Алтернативи“ - ОПРЧР 2007-2013, чрез   по-широк обхват  на дейностите в посока предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги.

Със средства по проекта се извърши текущ ремонт, обзавеждане и оборудване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи интегрирани междусекторни услуги.

Проектът бе обезпечен финансово с 482 449  лв., от които 410 081 лв. европейско и 72 367 лв. национално съфинансиране.

От 1 октомври потребителите продължават да ползват услугите до края на годината по силата на постановление на Министерския съвет, с което се осигурява и устойчивост на проекта, а от 2018 г. очакването  е услугите да станат държавна делегирана дейност.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ