област Велико Търново
Сподели
12 сеп 2018
Автор: ОбластВТ

Седем свищовски читалища модернизират библиотеките си по програма на Министерство на културата

Седем свищовски читалища модернизират библиотеките си по програма на Министерство на културата

От област Велико Търново са одобрени проектите на 19 библиотеки, седем от които са от община Свищов

Министерството на Културата одобри проектите на седем свищовски читалища, които кандидатстваха по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“. Основната цел на програмата е обновяване на библиотечните колекции, насърчаване на интереса към книгата и четенето и съдействие за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.  

Участието в програмата е на конкурсен принцип чрез процедура за подбор и оценка на проекти, които предвиждат закупуване на книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, включително и на електронни носители, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите, които обслужва дадената библиотека.
За обновяване на библиотечния си фонд, свищовските читалищата получиха сумата от 12 167 лв., която е отпусната, както следва:

НЧ "Просвета-Драгомирово-1912", с. Драгомирово - 1 640 лв.;
НЧ "Светлина-Царевец 1927", с. Царевец - 2 921 лв.;
НЧ "Светлина-1911", с. Морава - 1 786 лв.;
НЧ "Заря-1898", с. Хаджидимитрово - 1 775 лв.;
НЧ "Съзнателност-1899", с. Овча могила -1 547 лв.;
НЧ "Филип Станиславов-1903", с. Ореш - 1 083 лв.;
НЧ "Трудолюбие-1907", с. Вардим - 1 415 лв.

Право на участие в конкурса за финансова подкрепа имаха всички обществени библиотеки по смисъла на Закона за обществените библиотеки, вписани в Регистъра на обществените библиотеки до края на 2017 г. От област Велико Търново са одобрени проектите на 19 библиотеки, седем от които са от община Свищов.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ