област Велико Търново
Сподели
04 май 2017
Автор: ОбластВТ

Свищов организира Общински празник на читалищната художествена самодейност

 По случай 160 години от Общонародно читалищно дело, Община Свищов и Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856” организират Общински празник на читалищната художествена самодейност. Концертът ще бъде на на 4 юни (събота), от 9 часа, в салона на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856”.

Участие ще вземат състави и индивидуални изпълнители от: 
НЧ „Възраждане – 1908”, с. Българско Сливово 
НЧ „Светлина – Царевец 1927”, с. Царевец 
НЧ „Светлина 1911”, с. Морава 
НЧ „Трудолюбие – 1907”, с. Вардим 
НЧ „Развитие – 1891”, с. Козловец
НЧ „Наука и възпитание – 1924”, с. Александрово 
НЧ „Слънце – 1925”, с. Алеково 
НЧ „Съзнателност – 1899”, с. Овча могила 
НЧ „Просвета – Драгомирово 1912”, с. Драгомирово
 НЧ „Заря – 1898”, с. Хаджидимитрово 
НЧ „Филип Станиславов – 1903”, с. Ореш
 ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856”, Свищов.

На 30 януари 1856 година в Свищов е открито първото българско читалище.По този начин се поставя начало на читалищната дейност в България. Читалището е учредено в дома на възрожденеца  Димитър Начович. Другите учредители са учителите Емануил Васкидович и Георги Владикин и търговецът Христаки Филчов. Наред с инициаторите, на събранието присъстват още около 40 разпалени родолюбци. На самобитното и уникално читалищно дело те завещават не само духовните си и нравствени сили, но и щедри парични дарения в името на благородното начинание.

Емануил Васкидович дарява 800 книги, Димитър Начович прибавя 3 000 златни гроша, Христаки Филчов – 1 500, а Георги Владикин – 300.

Днешното читалище ‘Еленка и Кирил Аврамови’ е и първото, в което се създава музейна сбирка, отново през 1856 г. Днес библиотеката при читалището е един от символите на гр. Свищов. Със своя над 101-хиляден фонд тя е част от културната памет на града. Гордост за библиотеката е книжното богатство, което се съхранява в нея. В книгохранилището й се пазят 12 ръкописа и над 600 старопечатни книги. 

През годините фондът на библиотеката се обогатява с уникални старославянски печатни книги и ръкописи, откриват се  широки простори за една просветна, благотворителна, библиотечна, театрална и стопанска дейност, продължила години наред и намерила приемници в лицето на новосъздадените в града “ученолюбиви дружества”.


 

 

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ