област Велико Търново
Сподели
26 мар 2021
Автор: ОбластВТ

Росица Димитрова и проф. д-р Любомира Попова: ГЕРБ предвижда конкретни мерки за заетост на младите хора

Росица Димитрова и проф. д-р Любомира Попова: ГЕРБ предвижда конкретни мерки за заетост на младите хора
Младежката безработица в България е с по-нисък дял спрямо Европа
 
България е сред страните в Европа с най-ниска безработица, въпреки глобалните трудности, породена от Covid-19. Усилията на правителството и мерките за управление дават резултат – процентът на незаетите в трудоспособна възраст е едноцифрено число. Младежката безработица също е на по-ниски нива спрямо средната на Стария континент – 12,4% срещу 15%. Това заявиха на среща с млади търговски служители от Велико Търново кандидатите за народни представители от листата на ГЕРБ-СДС проф. д-р Любомира Попова и Росица Димитрова. Те припомниха, че само преди седем години, когато начело на управлението е БСП, младежката безработица у нас е била два пъти повече – 24%.
„Развиваме активно партньорство на образованието с бизнеса. Целта е разкриване на нови работни места за младежи. От 2019 г. се осъществява процес на увеличаване на възнаграждението на младежите по програма „Старт в кариерата“, сподели проф. д-р Попова.

В програмата на ГЕРБ „България следващо поколение“ е заложен комплекс от мерки за насърчаване завръщането на младежите на българския трудов пазар и за активиране на икономически неактивните лица, поясниха проф. Любомира Попова и Росица Димитрова. Насърчаването на връзката образование- бизнес още от ниво училище е сред важните акценти – предвидено е развитие на модела на учебно-тренировъчните фирми в училищата и обвързването му с процесите на валидиране на умения и с мерките за стартиране на собствен бизнес. Иновациите в образованието и приоритетното място на целия сектор и в новия мандат ще засили още повече положителното влияние върху пазара на труда.

Интегрирани проекти на ниво министерства, регионални органи по заетостта и НПО ще подкрепят предприемачеството и мобилните форми на заетост. Бизнесът в изостанали райони ще бъде подкрепен чрез мерки за саниране, реконструкция на изоставени, общински или държавни жилища или изграждане на нови за преместващите се в тези градове и населени места българи във връзка с предприемачество или започване на работа.

Политиките за подпомагане на младите родители и семейства също са важни за снижаването на ръста на младежката безработица, посочи Росица Димитрова. Нейна мисия е да се доразвие изградената система в подкрепа на родителите за умело съчетаване на личен живот и работа. „България е една от страните в ЕС с най-дълъг период на отпуск за бременност и раждане – 410 календарни дни, през които майката получава 90% от средномесечното си възнаграждение, върху което се е осигурявала. Майките имат право и на отпуск за отглеждане на детето до 2 г. Ще потърсим резерви, въпреки кризата, за увеличение на тези помощи в размер, равен на минималната работна заплата. Работим и за осигуряване на подходяща среда за младите родители, които да получават нужните им подкрепящи услуги, за да съчетават умело личните и професионалните си задължения", подчерта Росица Димитрова.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ