област Велико Търново
Сподели
06 юни 2019
Автор: ОбластВТ

Регионална програма за заетост реализира Община Велико Търново

Регионална програма за заетост реализира Община Велико Търново
За осма поредна година Община Велико Търново реализира програма за заетост, с цел осигуряване на работа на регистрирани в регионалното Бюро по труда незаети лица. Обхванати са приоритетните групи на пазара на труда – младежи до 29 г., лица над 50-годишна възраст, лица с ниско образование и липса на квалификация, продължително безработни, хора с увреждания и др.Програмата на Община Велико Търново е одобрена и утвърдена със Заповед на Министъра на труда и социалната политика.

От 1 юни са разкрити 5 работни места за длъжността „Общ работник“ в следните населени места – Дебелец, Килифарево, Ресен, Водолей и Присово. На наетите лица по програмата е осигурена заетост за срок от 6 месеца, с възнаграждение в размер на минималната работна заплата.

Назначените хора са ангажирани в извършване на общественополезни дейности – комунално-битово обслужване: хигиенизиране на обществени пространства, почистване от отпадъци, облагородяване на общински градини и паркове, поддръжка на тревни площи и обществената инфраструктура.

Финансирането по програмата е осигурено от държавния бюджет.  

По всички актуални програми и проекти за заетост, разработени от Община Велико Търново, е осигурена работа на още 56 лица.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ