област Велико Търново
Сподели
31 мар 2021
Автор: ОбластВТ

Развитието и популяризирането на българската духовност – пряк ангажимент на ГЕРБ и през следващия мандат

Развитието и популяризирането на българската духовност – пряк ангажимент на ГЕРБ и през следващия мандат
Станислав Стоянов е завършил маркетинг, а по-късно става магистър по компютърни науки, предприемач и общественик.  Народен представител в 44-то Народно събрание на Република България. Член на парламентарните комисии по енергетика и по вътрешна сигурност и обществен ред. Един от вносителите на проекта за решение на Народното събрание за обявяването на Велико Търново за „Историческа и духовна столица на България“. Ангажиран в родолюбиви каузи за опазване на културата и историческото наследство. Член в Сдружение „Пазители на българщината“.
 
„Културата формира идентичността и развитието на нацията ни. Освен да създава, тя съхранява вярата и ценностите ни, изкуствата, опазването и популяризирането на българския език, историческото наследство и националната памет. Ролята на институциите за духовния живот е водеща и е време развитието на българската култура да бъде целенасочено и в крак с предизвикателствата на глобалния свят“ е записано в предизборната програма на ПП ГЕРБ.

„Мащабните инвестиции се превърнаха в емблема на управлението на ГЕРБ. Програмата ни за новия мандат е ориентирана към всички ключови сектори на обществения живот и културата има приоритетно място“, казва кандидатът за народен представител от листата на ГЕРБ – СДС Станислав Стоянов.

Специален фонд ще бъде създаден за подкрепа на изобразителни и визуални изкуства. Значителен ресурс ще бъде отделян за монументални изкуства, свързани с градската среда. Велико Търново е един от примерите за отговорност и грижа към произведенията на изкуството, които хармонично са вписани в тъканта на града.

Дълбока реформа на читалищното дело се предвижда в нашата програма за следващия управленски мандат. Тя ще позволи да бъде прекратена порочната практика трима души да регистрират читалище и да се „нареждат на опашката“ за държавна субсидия, а на финансирането на фиктивна читалищна дейност ще бъде сложен край. Подкрепата за читалищата, които пазят традициите и поддържат активен културен живот ще бъде значително разширена и това ще позволи на съставите им да обхванат и по-малките населени места, да обменят гостувания в други общини и да трупат опит в международни фестивали.

„Програмата на ГЕРБ за развитие на културата предвижда редица мерки, които да ни дадат възможност да развием статута на Историческа и духовна столица на България като реално конкурентно предимство на целия регион. Неслучайно в документа е записан приоритетът за значителни инвестиции в археологически разкопки с акцент върху Средновековния период“, казва Станислав Стоянов.

Много усилия и солидна институционална подкрепа е необходима за да бъзе направена ефективна реформа в цялостната система за опазване на историческото и културно наследство. Сред идеите на ГЕРБ е създаването на органи за обществен надзор на дейностите по опазване на културното наследство, по примера на редица европейски държави. Усилията на държавата ще бъдат насочени и към инвестиране в опазването и съхраняването на българското културно-историческо наследство и извън пределите на страната.

Единствената от предизборните програми, която визира обвързването на националната култура с образованието и бизнеса е тази на Коалиция ГЕРБ – СДС.

Насърчаване на научните изследвания във висшите училища по изкуствата е важна стъпка към превръщането им в центрове за изследване и популяризиране на изкуствата. Предвижда се и допълнително финансиране на висшите училища по проекти за модернизиране на научната и творческата инфраструктура и за пост-докторантски програми.
Сериозни стъпки в посока на интеграцията на образованието и културата се предвиждат за новия мандат на ГЕРБ. Значително ще бъде разширен обхватът на националните програми, които и сега стимулират провеждане на обучителния процес в музейна среда. Предвидени са стимули за включване на театрални постановки, художествени експозиции и музикални спектакли в преподаването на материала в училищата и в предучилищното образование.
Планът за възстановяване и устойчивост предвижда средства за дигитализация на музейните, библиотечните и галерийните фондове. Ресурсът е в размер на 66,7 млн. лв. От тях над 54 млн. са предназначени за музеите и библиотеките. Предстои да бъде създаден единен софтуер и платформа за всички галерии и музеи. Целта на тези инвестиции в културната сфера е създаване на дигитална система за управление и контрол по опазване и представяне на културното наследство. Това са средства, които вече са обезпечени по линия на Европейския механизъм за възстановяване.

Значително ще разшири своето приложно поле законът за меценатството. Програмата на ГЕРБ предвижда специални стимули за бизнеса при подкрепа на автори или творчески продукти.

Не на последно място сред приоритетите в областта на културата е и съхраняването и развитие на културна идентичност на българите зад граница. В този процес ще бъдат включени както творци, преподаватели, самодейци, но и държавните институции в лицето на Министерството на външните работи и Министерството на културата, чрез българските културни институти в чужбина.

Културните политики ще бъдат насочени към утвърждаване престижа на културните дейци и музейните специалисти, а също така и към създаване на ясни и прозрачни правила за подкрепа на независимите артисти.
„Ние отчитаме значителния принос на общините в развитието на културната среда. Чрез местните бюджети в голяма степен и сега са подкрепяни фолклорни, музикални и театрални формации. Това на практика е приносът на всеки от нас за съхраняване на традициите и оцеляването на българската култура. Държавата ще се включи много по-активно в тези процеси. Освен през програмно финансиране и конкурсните сесии на Националния фонд култура, програмата на ГЕРБ предвижда да бъде развита системата на делегираните дейности в сферата на културата и държавата да стане сериозен партньор на общините в издръжката и развитието на творческите колективи“, подчертава Станислав Стоянов.

Сред важните за Великотърновска област акценти от програмата на ГЕРБ в сектора „Култура“ е и тясното обвързване с политиките в областта на туризма. За развитието на разнообразни стимули в подкрепа на културния туризъм е предвидено да бъде създаден съвместен орган между ресорните ведомства - Министерство на културата и Министерство на туризма за целенасочен и постоянен обмен за насърчаване на културните политики по места, за тяхното по-активно популяризиране и развитие. В международен план значително ще бъде развит потенциала на културната дипломация – възможност, която ни дава изградения авторитет на страната ни в Европа.

30 партии и коалиции са регистрирани за участие в предстоящите избори. От тях само 10 са публикували в сайтовете си предизборни програми и едва в 9 темата "култура" фигурира.                                                    


 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ