област Велико Търново
Сподели
07 мар 2019
Автор: ОбластВТ

Работодатели ще могат да кандидатстват по процедура „Умения" за обучение на служители

Работодатели ще могат да кандидатстват по процедура „Умения за обучение на служители
На 11 март 2019 г. (понеделник) във Велико Търново ще се проведе информационен ден за представяне на процедурата „Умения" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Събитието ще се състои в хотел „Премиер" - зала „Царевец", от 14:00 до 17:00 часа.В рамките на проявата, експерти от Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти" в МТСП, в качеството на Управляващ орган на ОПРЧР, ще представят Условията за кандидатстване по процедурата, а потенциалните бенефициенти ще имат възможност да зададат въпросите си във връзка с кандидатстването и подготвянето на проектни предложения.

Общият бюджет на операция „Умения" е 30 млн. лева. Крайният срок за кандидатстване е 3 май 2019 г. Процедурата „Умения" цели да насърчи професионалното и кариерно развитие, подобряване на достъпа до заетост за безработни и неактивни лица чрез включване в различен вид обучения. С проекти по операцията могат да кандидатстват работодателите. По схемата ще се предоставят специфични обучения за конкретно работно място, обучения за повишаване на професионалната квалификация и за ключови компетентности. В обучения ще могат да се включат както заети, така и безработни и неактивни лица.

За участие в информационния ден не се изисква предварителна регистрация. Разходите за командироване на участниците - транспортни, дневни и квартирни, не се поемат от организаторите.

Освен във Велико Търново информационни дни за представяне на процедурата „Умения" по ОПРЧР ще има единствено в София и Бургас. Информационната кампания се организира от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ