област Велико Търново
Сподели
13 юли 2018
Автор: ОбластВТ

Първа копка даде начало на основния ремонт на детска градина „Рада Войвода“

Първа копка даде начало на основния ремонт на детска градина „Рада Войвода“
С церемония по първа копка бе дадено начало на основния ремонт на детска градина „Рада Войвода“ в квартал „Чолаковци“.


Обновени ще бъдат всички вътрешни помещения и обзавеждането в тях, монтирани ще бъдат нови врати и вътрешна дограма. Подменени ще бъдат ВиК и ел-инсталациите, вентилацията, монтирана ще бъде нова котелна инсталация, предвидена е газификация, сградата ще бъде климатизирана. Монтирана ще бъде топлоизолация по фасадите, поставени ще бъдат и слънчеви колектори.

Ремонтните дейности обхващат също двора, всички детски площадки, пътеки и огради. Засадени ще бъдат широколистни и иглолистни дървета, както и различна по вид храстовидна растителност. Монтирана ще бъде рампа за хора с увреждания.
Инвестицията е за над 1,1 милиона лева, а ремонтите в ДГ „Рада Войвода“ са част от големия ни проект по ОП „Региони в растеж“ за модернизация на образователната инфраструктура, предвиждащ обновяване на общо три училища и три детски градини. 

Церемонията по първа копка бе уважена от заместник-кмета на В. Търново проф. Георги Камарашев.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ