област Велико Търново
Сподели
29 май 2020
Автор: ОбластВТ

Проф. Хитко Вачев и адвокат Димо Димов са новите почетни граждани на Горна Оряховица

Проф. Хитко Вачев и адвокат Димо Димов са новите почетни граждани на Горна Оряховица
Проф. Хитко Вачев и адвокат Димо Димов бяха удостоени със званието „Почетни граждани“ за 2020 г. – годината, в която Горна Оряховица чества 150 години от обявяването си за град.

Археологът проф. д-р Хитко Вачев е роден на 14 септември 1959 г. в Горна Оряховица. Завършва „История” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” през 1985 г. и веднага е назначен за уредник-археолог в Регионалния исторически музей, където работи и досега.

През 1998 г. защитава докторска дисертация, през 2007 г. става доцент, а през 2013 г. – професор. От 2006 г. е хоноруван преподавател във ВТУ.

Проф. Хитко Вачев има значителен принос за развитието на културно-историческото наследство и музейното дело в региона и страната. Ръководител е на много теренни проучвания и разкопки, някои от които свързани с родния му град. Работил по църквата „Св. Атанасий” в Горна Оряховица. От 1985 до 1991 г. е сред ръководителите на екипа, започнал първите археологически проучвания на крепостта Ряховец. С негово съдействие и подкрепа през 2015 г. Ряховец получава статут на недвижима културна ценност с категория „национално значение“. През същата година са възобновени и археологическите проучвания на обекта, като проф. Вачев отново помага за проучването на крепостта над Горна Оряховица и е научен консултант на новия екип, който прави разкопките.

Адвокат Димо Димов получи призванието посмъртно. Роден е през 1948 г. в Камен, но целият му съзнателен живот е свързан с Горна Оряховица. Завършил е ТЕТ „Ломоносов” и право в Юридическия факултет на Софийския университет.
Кариерата си започва като стажант във Великотърновския окръжен съд, а след това две години е следовател в Районна прокуратура - Горна Оряховица.

От 1976 до 1987 г. е секретар на Градския народен съвет. За кратко е ръководител на отдел в Окръжния народен съвет – Велико Търново, но отново се връща на работа в Общинския народен съвет в Горна Оряховица.

Под негово ръководство като секретар на Горнооряховска община е въведена системата на ЕСГРАОН.
В продължение на много години Димо Димов е председател на Общинския съвет по изкуство и култура.
От 1992 г. е адвокат. Бил е кандидат за кмет на местните избори през 2003 г. От 2007 г. до края на живота си е председател на Общинската избирателна комисия. Два мандата е юрист на Общинския съвет.

От 1998 г. до 2004 г. е член на Управителния съвет на НЧ „Напредък - 1869”. Особената грижа за самодейците и културата на града е един от основните мотиви за номинирането на Димо Димов за наградата. Подпомага ги не само финансово, но и организационно и с неоспоримия си авторитет.

Адвокат Димо Димов напусна този свят на 28 март 2019 г., но за горнооряховчани той ще остане като една от най-значимите личности в най-новата история на града.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ