област Велико Търново
Сподели
15 мар 2021
Автор: ОбластВТ

Проф. д-р Мирослав Гълъбов: Съюз на патриотичните сили ”Защита” подкрепя ВМРО

Проф. д-р Мирослав Гълъбов: Съюз на патриотичните сили ”Защита” подкрепя ВМРО
За да има бъдеще българското образование, трябва да бъде решен въпросът с академичната автономия
 
Проф. д-р Мирослав Гълъбов е на 54г.Областен координатор е на Съюз на патриотичните сили „Защита“. Завършил е Висшето военно-морско училище “Н. Вапцаров”. Няколко години е работил в бившия Институт за радиотехническа апаратура, бил е преподавател във Военния университет, преподавател във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, декан на Факултета по математика и информатика в перида 2011-2019 г. Женен, с две деца.
 
 
1. Проф. Гълъбов, Вие сте Областен координатор на Съюза на патриотичните сили „Защита“. Кои са причините да се доверите на ВМРО и да се кандидатирате за народен представител от тяхната листа?
 
СПС “Защита” е партия с 23 годишна история. В изминалия мандат на Народното събрание бяхме в обща коалиция с ВМРО и работихме заедно. Преди две седмици бе подписано споразумение за съвместно участие в изборите на 04.04.2021 г. между СПС ”Защита” и ВМРО. Така логично попаднах в листата. Благодаря на колегите за гласуваното доверие.

2. Като университетски преподавател как бихте коментирал основните принципи и приоритети, заложени в Стратегията за висше образование в България?
 
Изцяло подкрепям целите заложени в стратегията за висше образование до 2030г. Тя беше изработена и приета с активното участие на ВМРО и на доц. Милен Михов, народен представител от Велико Търново. В нея са заложени важни промени, като: Разработване на устойчив механизъм за осъвременяване на съществуващите и създаване на нови учебни планове и програми; Въвеждане на съвременни, гъвкави и ефективни форми и методи на обучение; Повишаване на качеството на образованието във ВУ; Интернационализация на висшето образование и включване в международни образователни и научни мрежи; Стимулиране на участието на младите преподаватели; Aктивизиране на научната дейност във висшите училища; Изграждане на ефективна връзка образование-наука-бизнес; Повишаване на ролята на ВУ като активен фактор за регионално развитие; Подобряване на управлението на ВУ и на системата за оценяване и акредитация; Подобряване на структурата и ефикасността на висшето образование;
Изпълнението на всичи тези цели би довело да издигане на висшето образование в България на европейско ниво.
 

3. Как виждате бъдещето на българското висше училище?
За да има бъдеще, трябва да бъде решен въпросът с академичната автономия. На места академичната автономия е довела до това, че дори решенията, които трябва да се взимат на ниво катедра – предложения за конкурси, за изменения на учебни планове и пр., се съгласуват предварително с ректора, без чиято благословия не се предприема нищо. От друга страна има и примери за невъзможността някои ректори и декани да наложат мерки, които биха довели до повишаване на качеството и до финансова ефективност, поради съпротива от страна на колективните органи за управление.
Академичната автономия е довела до отсъствие на академична отговорност пред обществото. Необходимо е да се намерят инструменти, чрез които държавата да защитава обществения интерес, без да нарушава академичната автономия. Трябва да бъдат преодолени негативните обществени нагласи към висшето образование в страната. Това засяга качеството на висшето образование в България, което е ниско и затова студентите предпочитат чуждестранни ВУ. Намалелият брой кандидат-студенти води до това ВУ да са готови да приемат всеки и да позволяват на всички приети да завършат. Предлаганите във ВУ знания не са обвързани с потребностите на пазара на труда и голяма част от завършилите не работят по специалността си, а някои дори не заемат длъжност, изискваща висше образование.


4. Кои са конкретните цели, по които ще работите в защита интересите на хората от областта, дали своята подкрепа за Вас?
Приоритетите в програмата са изработени с общото съгласие на партньорите от ВМРО и включват: ръст на пенсиите (чрез повишаване и преизчисляване); нарастване на доходите на работещите хора (средна работна заплата 2500 лв.); увеличение на парите за втората година от майчинството; всяко дете безплатно да посещава ясла и детска градина, данъчни облекчения за всяко работещо семейство (по 450 лв. на дете); безплатни учебници за всички ученици до 12 клас.
 
5. Какво е Вашето послание към избирателите?
 
Да се доверяват на доказани в своите професии кандидати за народни представители.ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ