област Велико Търново
Сподели
11 яну 2018
Автор: ОбластВТ

Проект на Община Елена в подкрепа на деца с увреждания

Проект на Община Елена в подкрепа на деца с увреждания
През настоящата година в община Елена се реализират пет социални проекта. В края на месец декември бе подписан договорът за най-новото проектно предложение. То е в подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца и се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“. Срокът на изпълнение е 12 месеца и в момента тече процедурата по възлагане на обществените поръчки за изпълнение на дейностите, чието финансиране е за близо 100 000 лв.

Основната цел на проектното предложение „Модерна социална инфраструктура – по-добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“ е да се повиши ефективността на предоставяните услуги в съществуващия Дневен център за деца с увреждания чрез неговото преструктуриране и прилагане на обособени програми за надграждане на съществуващите дейности в него.

За реализирането на услугата ще се използва първият етаж на ученическото общежитие на СУ „Иван Момчилов“. В момента там се изпълняват дейности по проекта „Услуги за ранно детско развитие в община Елена“ по ОП „РЧР“, който надгражда и развива успешно дейности по друг проект - за социално включване и интегрирани услуги за ранно детско развитие. С финансиране от МТСП и Световната банка са обособени, ремонтирани и обзаведени помещенията.

Новият проект предвижда преустройство на две от тях за психосензорна стая, за почивка на деца с увреждания и зона за трудотерапия. В кухнята, например, деца, дори и в инвалидни колички, ще могат да участват в готвенето или да наблюдават приготвянето на храната. Дворното пространство също ще се преустрои, ремонтира и обзаведе с подходящи съоръжения. Заедно с алеите за разходка ще се обособят и пространства за трудова терапия на открито.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ