област Велико Търново
Сподели
08 май 2018
Автор: ОбластВТ

Проект за иновативни педагогически методи по "Еразъм+" спечелиха учители от СУ "Георги Измирлиев"

Проект за иновативни педагогически методи по Еразъм+ спечелиха учители от СУ Георги Измирлиев
Проектът ще стартира на 1 юни 2018 година и е с продължителност една година.

Осем педагогически специалисти от горнооряховското СУ "Георги Измирлиев" ще проведат поредица от обучения във Флоренция, Барселона и  Дъблин  по темите: „Креативност, иновация, мотивация и нови обучителни методи”, "Нови методи за решаване на конфликти, стратегии за мотивация и съвместна работа”, „Социалните медии и уеб решения за класната стая”, „Използване на таблети и смартфони като образователен инструмент”. Избраните курсове  представляват една модерна програма за постигане на европейско качество  и високи стандарти в образователно- възпитателната работа на учителите.

Участието на  училищния персонал в дейности за мобилност с цел обучение, ще изисква от участниците:
- Да повишат уменията си за работа с цифрови инструменти, образователни игри, дигитални  средства, образователни платформи;
- Да овладеят и прилагат образователни подходи, базирани на ключови компетентности за работа със социални медии и уеб решения;
- Да придобият опит  в разработване и прилагане на нови методи и програми за справяне с конфликти, мотивация и стратегии за сътрудничество;
- Да разработят интегрирани образователни дейности, които да позволят на учениците да развиват креативността си, критичното мислене и постигат целеви резултати в повече компетенции.

Проектът The 4 Cs- Conflict, Communication, Creativity, Computers е отговор на колектива в стремежа му за насърчаване на отворено и гъвкаво обучение и издигане в приоритет на инвестициите в образованието и обучението.

Проектът ще допринесе за повишаване на качеството на преподаване на педагогическите специалисти и превръщането на образователния процес в ефективен и интересен. Ученикът ще бъде поставен в центъра на обучителния процес и ще се занимава с области, които отговарят на неговите интереси. 
   
В рамките на едногодишния период на проекта учителите, участвали в обучението, ще създадат блог, който ще представя всички дейности и придобит опит по време на обученията. В него ще бъдат направени връзки към други блогове или уеб страници, ще бъдат публикувани снимки на дейности, свързани с проекта. Ще се проведат семинари с учители от училища от региона, ще бъдат обобщени постигнатите резултати от работата с ученици посредством разработени анкети, ще бъде информирана обществеността чрез медиите (вестник, местен телевизионен канал, социални мрежи) за дейностите по проекта.

Информацията от блога и семинарите ще може да се използва като учебен ресурс за разработване на обучителни материали.

Непосредствено след обучението ще започне интегриране на компетентности и европейски опит, придобити по време на обучението.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ