област Велико Търново
Сподели
14 апр 2021
Автор: ОбластВТ

Проектът "Община Горна Оряховица работи за общество с "нулеви отпадъци" ще бъде представен пред обществеността

Проектът Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци ще бъде представен пред обществеността
Община Горна Оряховица организира встъпителна пресконференция за представяне на проект „Община Горна Оряховица работи за общество с „нулеви отпадъци”.  Публичното събитие ще се проведе на 22.04.2021г (четвъртък) от 11.00 часа в Зала №1 на Община Горна Оряховица.

На пресконференцията ще бъде представена информация за проекта. Проектът „Община Горна Оряховица работи за общество с „нулеви отпадъци” е финансиран по процедура  BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, по приоритет ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ Административният договор за изпълнение на проекта е сключен на 15.09.2020г. между Министерство на околната среда  и водите  и Община Горна Оряховица, в качеството й на Бенефициент.

Събитието ще бъде проведено при спазване на въведените  противоепидемични мерки във връзка с разпространението на Ковид-19.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ