област Велико Търново
Сподели
09 авг 2018
Автор: ОбластВТ

Проектобюджет за 2019 година прие общото събрание на Асоциацията по ВиК

Проектобюджет за 2019 година прие общото събрание на Асоциацията по ВиК
Днес в Областна администрация Велико Търново се проведе извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” - Велико Търново.


Срещата премина под ръководството на областния управител проф. д-р Любомира Попова, която е председател на асоциацията. На нея присъстваха и Тоня Донева - главен секретар на Асоциацията по ВиК, счетоводители, експерти, кметове и представители на общините.

Общото събрание прие препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – Велико Търново за 2019 г. да бъде 29 000 лева. Вноските на общините в проектобюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – Велико Търново са съобразно с процентното съотношение на гласовете им.

Община Велико Търново - 18 477.14 лв., Община Горна Оряховица - 9 727.43 лв., Община Елена - 
 1 963.71 лв., Община Златарица -  828.57 лв., Община Лясковец - 2 792.29 лв., Община Павликени -  4 971.43 лв., Община Полски Тръмбеш  3007.71лв., Община Свищов - 8 907.14 лв., Община Стражица - 2 651.43 лв. и Община Сухиндол - 530.29 лв.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ