област Велико Търново
Сподели
07 апр 2017
Автор: ОбластВТ

Проведоха два обучителни семинара по немски език в Педагогически факултет

Проведоха два обучителни семинара по немски език в Педагогически факултет

На 10 и 24 март 2017 г. студентите от специалностите Начална училищна педагогика и немски език и Предучилищна педагогика и немски език на Педагогическия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” отново участваха в ежегодните семинари на Гьоте-институт (България), които се организират в рамките на три модула годишно от г-жа Любов Мавродиева, референт за сътрудничество в образованието към Гьоте-институт и доц. д-р Весела Белчева, преподавател към катедра „Чуждоезиково обучение” при Департамента за езиково обучение.

Семинарният модул на тема „Медиите в началното училище. Интердисциплинарно учене” с модератори г-жа Бистра Цанева и г-жа Росица Василева акцентира върху ролята на медиите в ранното обучение по немски като чужд език, върху "откривателското учене", "ученето чрез действие" и изграждането на междупредметни връзки. С помощта на разнообразни творчески идеи, примери от практиката и игри, участниците в семинара откриха ролята на съвременните медии за изграждането на ключови умения като кооперативност, комуникативност и самостоятелност при ученето на немски като чужд език в детска възраст.

Семинарният модул „Интеркултурно учене и работа по проекти в обучението по немски език в началното училище” с модератори г-жа Бистра Цанева и г-жа Спасинка Димитрова запозна бъдещите учители по немски език с иновативни форми на работа в класната стая, с интеркултурното преподаване и учене, с различни методически идеи за работа по проекти.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ