област Велико Търново
Сподели
11 сеп 2018
Автор: ОбластВТ

Проведе се първата работна среща на Областния координационен център по Механизма за задържане на деца в училище

Проведе се първата работна среща на Областния координационен център по Механизма за задържане на деца в училище
По инициатива на областния управител проф. д-р Любомира Попова вчера се проведе първата работна среща на новосъздадения Областен координационен център за функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.


На срещата присъстваха началникът на Регионалното управление по образование, представители на общините от област Велико Търново, експерти, председатели на екипите за обхват, представители на ОД МВР – Велико Търново и на РДСП- Велико Търново. 

"Създаването на Областен координационен център е най-важната стъпка за успешното изпълнение на дейностите на механизма, който с Постановление №100 на Министерски съвет от 8 юни 2018 г. става постоянно действащ и се прилага по отношение на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система", каза проф. Попова. 

В 10-те общини на областта вече са обособени 55 екипа, които работят по райони за обхващането на всички деца в училище. По информация на РУ на МОН -Велико Търново, всички училища на територията на областта имат готовност да започнат новата учебна година. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ