област Велико Търново
Сподели
23 фев 2018
Автор: ОбластВТ

Проведе се заседание за изработване на областна здравна карта

Проведе се заседание за изработване на областна здравна карта
В Областна администрация Велико Търново се проведе  работно заседание на комисията за изработване и приемане на областна здравна карта на Област Велико Търново, отразяваща потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. Срещата беше водена от областния управител проф. д-р Любомира Попова.

По време на заседанието бе дискутирано какво е състоянието на сектор здравеопазване на местно ниво и каква е визията на членовете на комисията по въпроса за областната здравна карта. Подробен анализ по отношение на осигуреност, необходимост и достатъчност на структури за доболнична, специализирана болнична и болнична помощ направи директорът на РЗИ – Велико Търново д-р Евгения Недева.

Представителите на РЗИ, РЗОК, болниците в областта, районните колегии на – БЛС, БЗС, БАПЗГ, общинските администрации и Организацията за защита правата на пациентите в срок до 27 февруари да представят писмени предложения до комисията за изготвяне на окончателен вариант на областна здравна карта. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ