област Велико Търново
Сподели
09 юни 2020
Автор: ОбластВТ

Приеха инвестиционната програма на ВиК "Йовковци"

Приеха инвестиционната програма на ВиК Йовковци
В Областна администрация-Велико Търново се проведе заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД”-Велико Търново.

Срещата премина под ръководството на областния управител проф. д-р Любомира Попова, която е председател на асоциацията. На нея присъстваха и главният секретар на Асоциацията по ВиК, главният счетоводител, експерти и представители на общините.

Общото събрание прие подробна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2020 г., която да гарантира поетапното изпълнение на задължителното ниво на инвестициите по сключения договор с Асоциацията по ВиК - Велико Търново, която е част от бизнес плана на оператора - "ВиК Йовковци" ООД.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ