област Велико Търново
Сподели
02 фев 2018
Автор: ОбластВТ

Приеха бюджета на Община Стражица за 2018 година

Приеха бюджета на Община Стражица за 2018 година
На свое редовно заседание от 31 януари 2018г., Общински съвет Стражица с пълно мнозинство от 17 гласа „ЗА” прие бюджета на Общината за 2018 година. 

Общата рамка, без преходен остатък за година, ще бъде в размер на 10 281 797 лв. В това число делегирани от държавата дейности са 6 120 584 лв., трансфери за местни дейности – 1 663 808 лв. и собствените приходи са 2 497 405 лв. 

Кметът на общината Румен Павлов определи бюджета като реалистичен и напълно балансиран, с оглед неговото изпълнение през 2018 година. 

Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 626 200 лв., но и през тази година Общината е заложила изпълнението на няколко проекта с европейско финансиране. Това допълнително ще доведе до подобряване качеството на живота на хората, повишаване на административния капацитет чрез подобряване  извършването на  административни услуги и създаването на благоприятна среда за развитие на бизнеса и инвестициите. 

В тази връзка беше презентирана инвестиционната програма на Общината за 2018 година.  Предвижда се изпълнение на проект за повишаване на енергийната ефективност на сградата на общинска администрация, общинско предприятие и ОДЗ „А.Каралийчев”.

Заложени са и основен ремонт на водопровода в село Теменуга, реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за село Бряговица, рекултивация на закрито депо за твърди битови отпадъци в град Стражица.

Ще бъдат закупупени нови компютърни конфигурации, заедно със софтуер за тяхното управление за нуждите на администрацията. Така ще се повиши качеството на предлаганите административни услуги и поетапно преминаване към електронно управление. 

Председателят на Общински съвет Стражица Илиян Маринов пожела успех на кмета и общинската администрация в изпълнението на заложените в бюджета за 2018 година дейности. Той изрази и убеждението си, че с този бюджет Общината за втора поредна година залага на балансирано и разумно разходване на средствата, както и чрез умело използване на средства от европейските фондове. 

Цялата рамка на бюджета е публикувана на официалната интернет страница на Общината.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ