област Велико Търново
Сподели
25 яну 2018
Автор: ОбластВТ

Приеха бюджета за 2018 година на Община Горна Оряховица

Приеха бюджета за 2018 година на Община Горна Оряховица
На днешното заседание на Общински съвет бе приет новият бюджет за 2018 година на Община Горна Оряховица. Общата сума възлиза на 29 574 298 лв. – с близо 2 милиона лева повече от началото на миналогодишния бюджет.

Общо приходите с държавен характер за 2018 година са в размер на 17 080 492 лв. Спрямо 2017 година, Общината получава с 1 702 862 лв. повече за държавно делегирани дейности: образование, здравеопазване, социални услуги, читалища, както и за дейности свързани с бедствия и аварии.

Инвестиционната програма на Общината продължава своята дейност и през 2018 година. Ще бъдат продължени ремонтите в двете детски ясли, предвижда се също и ремонт и оборудване на четири здравни кабинета в СУ „Вичо Грънчаров“, ДГ „Първи юни“, ОУ „Паисий Хилендарски“ и ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“.

Предстои да бъдат завършени пл. „Георги Измирлиев“ и парк „Детски кът“. Проектът за подобряване на образователната среда приключи и предстои искане за окончателното плащане. Очаква се и финансиране от Националния доверителен екофонд за ДГ „Първи юни“. За подобряване на условията за икономическо развитие по ул. „Иван Момчилов“ се реконструира и доизгради канализацията. Предстои довършване на сградата на приюта и доставка на оборудване. През 2018 г. продължава изпълнението на договорите по Националната програма за енергийна ефективност на останалите 11 блока на улиците : „Юрий Гагарин“ № 35, 45-47; „П. Р. Славейков“ №17 и №29; „Славянска“ №18-20 и 28; „Васил Левски“ №11; „Раховец“ №12 и „Георги Бошнаков“ №31.

В сферата на образованието за настоящата година има завишение на единните разходни стандарти и сумата за всички училища, детски градини и Центъра за подкрепа за личностно развитие, заедно с планираните собствени приходи ще е 11 162 151 лв.

В социалната сфера има увеличение за стандартите за дневните центрове, домовете за възрастни хора, Центъра за настаняване от семеен тип, Центъра за обществена подкрепа и Защитеното жилище. От преходни остатъци ще бъдат закупени нови готварски печки за Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в Драганово. Работи се и по постановление на МС за обгрижване на над 30 лица, за които се грижат 26 души. Проектът по ОП „Храни“ ще продължи да осигурява топла храна на 45 самотно живеещи и семейства с минимални пенсии. Продължават и програмите за временна заетост в училища, детски градини, Общинското предприятие „Младежки дейности, спортни имоти и прояви“ и Общината. Общият бюджет е 2 167 179 лв.
 
Повече средства от увеличение на стандартите ще получат и читалищата. Ще бъде направен ремонт на покрива на НЧ „Градина – Върбица – 1894“ във Върбица. За останалите се очаква финансиране от фонда за бедствия и аварии.
За МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ще бъдат отделени близо 160 000 лв. за първа вноска на скенера, за лапароскопско оборудване и се планират средства за нов рентген на разсрочено плащане. През годината ще се кандидатства за два обекта по програма „Красива България“ – за туристическия заслон на хижа „Божур“ и за ремонт на втория етаж на МБАЛ „Св. Иван Рилски“.

През 2018 г. Общината ще плати 400 000 лв. отчисления от такса битови отпадъци за минал период. Очаква се след одобрение от ПУДООС да започне и рекултивацията на закритото сметище.

Капиталовата програма на Общината стартира с 40 обекта. Предстоят ремонти в три училища, основни ремонти на три пенсионерски клуба, Младежкия дом в Горна Оряховица, а Младежкият дом в Долна Оряховица е преходен обект. Ще се осигурят няколко хидрофорни помпи за жилищни блокове. Предстои също изграждане на кръгово кръстовище до Съда, видеонаблюдение в населените места, детска площадка и др.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ