област Велико Търново
Сподели
17 юни 2018
Автор: ОбластВТ

Прием по пет специалности обяви електротехникумът в Горна Оряховица за учебната 2018/2019. Ученици от две паралелки ще получат подарък – дрон

Прием по пет специалности обяви електротехникумът в Горна Оряховица за учебната 2018/2019. Ученици от две паралелки ще получат подарък – дрон
С нова паралелка ще открие учебната година наесен Професионалната гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“ Горна Оряховица (ПГЕЕ). Специалността „Електрообзавеждане на производството“, която дава професия „Електротехник“, е включена в дуалната система за обучение. Паралелката изучава сградни електрически инсталации, ел. машини и апарати, проектиране на жилищни и промишлени инсталации. Записалите курса на подготовка ще имат възможността да практикуват знанията си в елитни фирми от региона. 

Специалност „Промишлена електроника“ също е в дуална форма на обучение. Бъдещите техници ще намерят реализация във всички видове съвременни производствени фирми, използващи автоматични и програмируеми управления на процесите, при сервизна поддръжка и ремонт на компютърна техника, битови електроуреди и електронни устройства.

Специалност „Приложно програмиране“, също в дуална форма на обучение, дава разширени знания по английски език, компютърна графика и дизайн, езици на програмиране – Java, C#, техники за създаване на уебсайтове и обработка на клипове.

Специалност „Електроенергетика“ дава познания за устройството на електрическите централи, подстанции и инсталации. Учениците придобиват умения по проектиране на електрически централи и мрежи.

В специалност „Компютърна техника и технологии“ се изучава разширено английски език, софтуерна поддръжка на компютър, диагностика и ремонт на компютърна техника. С придобитите умения, учениците ще могат да инсталират различни операционни системи, администрират компютърни мрежи и отстраняват проблеми в компютърната мрежа.

Както през изминалата година, така и през настоящата, на първия учебен ден всеки ученик от двете специалности „Промишлена електроника“ и „Електрообзавеждане на производството“ ще получи дрон, подарък от търговската верига „Елимекс“.

За втора година училището прави прием по дуалната програма на обучение, която представлява учене чрез работа. Практиката се извършва след 11 клас в реално работно място. По този начин, след завършване на средното си образование, пътят на учениците към университет и кариерно развитие в страната и ЕС е отворен. Интерес към младши кадри проявяват „Елимекс“, „Складова Техника“ АД и други. Важен акцент е и преференцията 0.5 върху бала, която дава дипломата при кандидатстване в технически университет.
 
Етапи по приема:
- Формиране на бал (оценките от НВО по Математика и НВО по БЕЛ – удвоени и оценките по Математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, преобразувани в точки)
- Необходими документи – заявление (по образец), свидетелство за основно образование (копие), служебна бележка с оценките от НВО, ако ученикът кандидатства от друга област (копие), медицинско свидетелство от личен лекар (копие).
 
График на приема:
- Подаване на документи за участие – от 20.06 до 26.06
 
- Обявяване на списъците с приети на първи етап – 03.07
- Записване на приетите на първи етап – от 04.07 до 06.07
 
- Обявяване на списъците с приети на втори етап – 12.07
- Записване на приетите на втори етап – от 13.07 до 17.07
 
- Обявяване на незаетите места след втори етап – 19.07
 
- Подаване на документи за участие в трети етап – от 20.07 до 24.07
 
- Обявяване на списъците с приети на трети етап – 26.07
- Записване на приетите на трети етап – от 27.07 до 30.07
 
- Обявяване на незаетите места след трети етап – 02.08
 
- Попълване на незаетите места след трети етап и записване до 11.09
 
Контакти: 0618/ 60618 или mvl@mail.bg
Уеб сайт на училището - http://lomonosov-go.com/
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ