област Велико Търново
Сподели
12 апр 2017
Автор: ОбластВТ

Приемът в учебните заведения в Свищов ще се осъществява по нов начин

Приемът в учебните заведения в Свищов ще се осъществява по нов начин

Нова информация за прием в детските градини и в първи клас в училищата за учебната 2017/2018 г. обяви Община Свищов. С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование се налагат нови регламенти за осъществяване на приема в учебните заведения в цялата страна.

 

Приемът на деца в първи клас в училищата на територията на община Свищов се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

Съгласно чл.42 и чл.43 от Наредба №10/01.09.2016 г. за приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище е необходимо Общината да разработи система за прием,в която водещ критерий е близостта на училището до настоящия адрес на родителите/настойниците и/или най-кратко време за достигане до училището.При голям брой кандидати за прием в първи клас за определено училище се прилагат допълнителни критерии,регламентирани в чл.43,ал.2 от цитираната наредба.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ