област Велико Търново
Сподели
03 авг 2017
Автор: ОбластВТ

Приемат заявления за ползване на почасови социални услуги в Павликени

Приемат заявления за ползване на почасови социални услуги в Павликени

Община Павликени обяви прием на заявления от кандидати за ползване на почасови социални услуги, с цел извършване на социална оценка на потребностите и включването им в списъка с резервните кандидати.  За услугата могат да кандидатстват хора с увреждания и хора над 65-годишна възраст - с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Нужни са следните документи за кандидатстване: заявление (по образец); документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие); документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка); експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); медицински протокол на ЛКК (копие); други медицински документи – етапна епикриза, други актуални епикризи; удостоверение за настойничество/попечителство (копие); декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – по образец.

Документите се подават от 1 до 9 август, на адрес: гр. Павликени, бул."Руски" № 4, Звено за почасови социални услуги.

Услугата се осъществява по проект „Достоен и независим живот за възрастни хора и хора с увреждания в община Павликени“, процедура „Независим живот“. 

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ