област Велико Търново
Сподели
25 юни 2019
Автор: ОбластВТ

Предстоят мащабни ремонти по пътищата в областта

Предстоят мащабни ремонти по пътищата в областта
Областният управител проф. д-р Любомира Попова  проведе среща с директора на Областно пътно управление – Велико Търново Венцислав Ангелов. Разговорът се състоя по инициатива на областния управител, за да се обсъди състоянието на пътната мрежа на територията на областта.

Директорът на  ОПУ запозна проф. Попова с пътната обстановка към момента, с проектите, които се реализират, програмата за ремонти, които предстоят през тази и следващата година. Двамата коментираха и възможностите за реализиране на важни проекти за реконструкция, модернизация на пътища и съображения по тях в това число и ремонт на двата тунела. Областният управител  подчерта, че държи на добрата комуникация и координация между институциите и винаги е на разположение в моменти на необходимост от бързи и спешни действия.На територията на областта през 2019 година се извършва ремонт за подобряване на експлоатационното състояние (превантивен ремонт) на определени участъци от републикански пътища по програмата за текущ ремонт и поддържане, както следва:
Републикански път ІI-52 „Граница с обл. Русе - Вардим - Свищов“ от км. 34+000 до км. 42+200. Крайдунавския панорамен републикански път ІI-52 „Нов град-Свищов-Никопол” свързва пряко градовете Нов град-Свищов и Никопол разположени в три съседни области Русе, В.Търново и Плевен. Трафикът, преминаващ по него е тежък и интензивен. Предстои да бъде ремонтиран най-компрометирания участък от км 34+000 до км 42+200, който е с дължина 8,200 км. Общата стойност на ремонта съгласно заданието възлиза на 4 100 000 лв. с ДДС. Изпълнител е пътноподдържащата фирма „Пътни строежи-Велико Търново“. Ремонтните дейности са стартирали на 18.06.2019г.
Съгласно заданието ремонтът следва да бъде завършен до 28.07.2019г.
 
РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ II-53 „ПОЛИКРАИЩЕ-Г.ОРЯХОВИЦА-ЕЛЕНА“ В УЧАСТЪКА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 6+289
Път ІІ-53, който е единствената връзка между Великотърновска и Сливенска област, пропускаща тежко автомобилно движение. Това е път с голяма социалната значимост по направлението от път I-5, през път I-4, към прохода „Вратник“ и Южна България. Участъкът, който предстои да бъде ремонтиран свързва големите села Поликраище и Първомайци с общинския център Горна Оряховица.
Обща дължина на участъка 6,289 км.
Към момента път ІІ-53 в участъка от км 0+000 до км 6+289 „Поликраище-Първомайци-Г.Оряховица“ е с влошени експлоатационни и технически характеристики-      с наличие на пукнатини, разрушения и слягания и компрометирано отводняване. Постоянните ремонти, извършвани от ОПУ-В.Търново по програмата за текущ ремонт и поддържане са с краткотраен ефект. Необходимо е извършването на основен ремонт на същия. Ремонтните дейности стартираха на 21.05.2019 г. Обща дължина: 6,289 км.
Изпълнител е пътноподдържащата фирма „Пътни строежи-Велико Търново“.
Общата стойност на ремонта съгласно заданието възлиза на 3 201 818 лв. с ДДС.
Съгласно заданието ремонтът следва да бъде завършен до 30.09.2019 г.
 
РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ ІII-3031 „СТАМБОЛОВО-РУСАЛЯ-ХОТНИЦА-САМОВОДЕНЕ“  ОТ КМ 8+900 ДО КМ 30+762
Републикански път ІII-3031 „Стамболово-Русаля-Хотница-Самоводене” свързва пряко горепосочените населени места с общинския център Павликени и с областния град Велико Търново. Трафикът, преминаващ по него е тежък и интензивен.
Ще бъде ремонтиран най-компрометирания участък от км 8+900 до км 30+762.
Обща дължина: 21,862 км. Общата стойност на ремонта съгласно заданието възлиза на 10 931 000 лв. с ДДС.
Изпълнител е пътноподдържащата фирма „Пътни строежи-Велико Търново“.
Ремонтните дейности стартираха от 03.06.2019г.
Съгласно заданието ремонтът следва да бъде завършен до 28.07.2019г.
 
РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ ІII-5302 „МИНДЯ-ПРИСОВО“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 18+956
Пътят е основна и най-пряка връзка за жителите на 5 големи села от община Велико Търново с областния център. Основен ремонт на участъка не е правен, а през годините е поддържан чрез програмата за текущ ремонт и поддържане. Ремонтните дейности стартираха в края на м. октомври 2018г. Изпълнител е пътноподдържащата фирма „Пътни строежи-Велико Търново“ АД. Обща дължина: 18,956 км.
Общата стойност на ремонта съгласно заданието възлиза на 9 346 774 лв. с ДДС.
През 2018 г. е извършено нивелетно фрезоване на настилката, изсичане на храсти и млада гора и някои земни работи. Стойност на ремонтните работи за 2018г. - 284 047 лв. с ДДС. Ремонтните дейности продължават и през 2019. Съгласно заданието ремонтът следва да бъде завършен до 30.06.2019 г.
Същевременно с изпълнението на горепосочените мащабни ремонтни дейности на територията на област Велико Търново са изпълнени, изпълняват се или предстои да бъдат изпълнени и други дейности по текущ ремонт и поддържане на останалите пътища от РПМ на обща стойност 1 294 723 лв. с ДДС.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ