област Велико Търново
Сподели
29 апр 2021
Автор: ОбластВТ

Предстои реконструкция и модернизация на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“ в Горна Оряховица

Предстои реконструкция и модернизация на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“ в Горна Оряховица
Това е последният проект от Инвестиционната програма 2014-2020 на Община Горна Оряховица и първият, който ще се финансира от няколко източника

Проектът за „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително обзавеждане и оборудване на сградата на НЧ “Братя Грънчарови-2002“ бе представен официално днес пред медиите. Това е последният проект от Инвестиционната програма 2014-2020 на Община Горна Оряховица и първият, който ще се финансира от няколко източника. Общата му стойност е 3 280 000 лв., като 2 351 580 лв. е безвъзмездната помощ от Европейския фонд за регионално развитие, 414 985 лв. е национално финансиране от националния бюджет, 426 589 лв. е финансов инструмент и 86 900 лв. е съфинасирането от Община Горна Оряховица. Финансовият инструмент е вид кредит, осигурено от Регионалния фонд за градско развитие и Банка ДСК. ЕС изисква, финансираните по този начин проекти да носят доходи, затова след като бъде ремонтирано читалището, то трябва да реализира определен вид приходи, обясни заместник-кметът Николай Георгиев.

Целта на този проект е читалището да бъде така изградено и реконструирано, че то да може да генерира определени приходи и след време, когато бъде погасен този кредит, читалището да може да функционира самостоятелно, приходите да останат за него, за да може в него да се развива и по-мащабна дейност. За целта ще бъдат изградени обекти, които ще се отдават под наем. Ще се изградят и зали, в които читалището ще развива определена дейност  срещу заплащане. Това ще генерира също приходи, които да послужат за погасяване на кредита, каза още Николай Георгиев.

На срещата с медиите присъстваха още заместник-кметът инж. Деница Коева, екипът на проекта с ръководител инж. Искра Суванджиева, както и Иван Иванов - председател на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“, асоцииран партньор по проекта.

Сградата, в която се помещава НЧ "Братя Грънчарови – 2002" е построена през 1977 г. Лошото й състояние, амортизираното оборудване и обзавеждане в помещенията, нарушената цялост на седалките на откритата сцена, са предизвикателството за извършване на цялостна реконструкция и модернизация на сградата. С реализацията на проекта ще се извърши осъвременяване на помещенията, създаване на условия и достъпност до отделните обекти в сградата. Ще се извърши оползотворяване на неизползвани пространства, реконструкция и обновяване на инфраструктурните инсталации и технически съоръжения. Реализирането на проекта ще създаде възможност за генериране на приходи от повече дейности и посещения, като се разгърне потенциала на читалището за жизнеспособна, устойчива във времето структура, която е способна да се самофинансира. Проектът предвижда цялостна реконструкция на сградата и откритата сцена на НЧ „Братя Грънчарови - 2002”.

На първото ниво на сградата ще са разположени зала „Верен” и малка репетиционна зала, използвана и за тренировки на клуб по таекуондо, складове, съблекални и санитарни възли. На второто ниво ще се помещават административни офиси, кръжочни помещения, подготвителни с изходи към сцената, две от които се използват и за репетиционни. Чрез метални стълби ще има достъп до две помещения на третото ниво, които имат възможност за монтиране на сценично осветление откъм отворената към сцената страна на помещенията.

За да се осъществи достъпът на хора в неравностойно положение, в сградата се предвижда изграждането и монтирането на асансьор, който да обслужва и двете нива.

Достъпът до основната част на амфитеатъра ще се осъществява покрай билетния център откъм парк „Детски кът”. В амфитеатъра са предвидени 1860 седящи места и още 20 броя за хора със затруднено придвижване.

Изходът до амфитеатъра ще се осъществява през две групи входове - от северозапад и югоизток. Предвиден е билетен център за продажба на билети с три каси и обслужващи амфитеатъра санитарни възли от двете му страни. На второ ниво на билетния център ще се намират две технически помещения – за озвучаване и осветление и техническо помещение. Ще се подмени и настилката на амфитеатъра.

Съществуващата сцена вече ще има покритие, което ще позволява използването й и при неблагоприятни атмосферни условия.

Предвижда се разчистване на околния терен и облагородяване на съществуващите алеи пред и около читалището, както и изграждане на две нови постройки от двете страни на южните входове към амфитеатъра, които ще бъдат отдавани под наем.

В проекта са предвидени и енергоспестяващи мерки – изолация на външните стени, покрива, подмяна на дограмата и на осветителните тела.

250 са самодейците, които репетират в НЧ „Братя Грънчарови – 2002“, като 120 от тях са деца от 5 до 16 години. В читалището се развива основно фолклорна дейност. Предвижда се ремонтните дейности да продължат около 8 месеца, а докато траят те, Община Горна Оряховица е осигурила място за репетиции на самодейците.

"Благодарим на Общината, че ни дава възможност да продължим да работим докато тече ремонта. След реконструкцията ще имаме една обновена и модерна сграда, която ще бъде по-удобна и за участниците, и за публиката, а ще можем да разширим и дейността си", каза председателят на НЧ „Братя Грънчарови -2002“ - Иван Иванов. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ