област Велико Търново
Сподели
19 юни 2017
Автор: ОбластВТ

Предстои "първа копка" за обновяването на парк "Детски кът" в Горна Оряховица

Предстои първа копка за обновяването на парк Детски кът в Горна Оряховица

Последните години се оказаха паметни за облика на Горна Оряховица. След парковете „Никола Панайотов“ (бивш парк „Пролет”), „Никола Панайотов” и „Христо Ботев”, изцяло нов вид ще придобие и „Детски кът“ – любимо място за вечерни разходки на млади и стари горнооряховчани.

На 3 юли (понеделник) от 11.00 ч. ще се състои официалната церемония "Първа копка", с която ще започне  изпълнението на  „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на парк “Детски кът” гр. Горна Оряховица”, реализиран по проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”.

Проектът предвижда обособяване на зони за разходка, кътове за пикник и отдих. В местата, обособени за деца ще бъдат монтирани люлки и други съоръжения за детски игри, творчески изяви и занимания. Алеите ще бъдат осветлени и с нова настилка. Предвидено и допълнително озеленяване на парка с дървета и храсти, както и цветни фигури и декоративни треви.

Проектът е финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Административният договор за изпълнение на проекта е сключен на 24.10.2016 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Горна Оряховица, в качеството й на Бенефициент.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ