област Велико Търново
Сподели
28 мар 2018
Автор: ОбластВТ

Постоянната комисия по заетост обсъди резултатите от анкетното проучване за потребностите от работна сила в областта

Постоянната комисия по заетост обсъди резултатите от анкетното проучване за потребностите от работна сила в областта
164 работодатели от областта са участвали в проучването за потребностите от работна сила, което Агенцията по заетостта инициира през периода 5 - 28 февруари. Резултатите от  анкетата бяха представени и обсъдени днес по време на заседание на Постоянната комисия по заетост, председателствано от заместник областния управител инж. Детелина Борисова.

"Нашата цел е да намалим безработицата и да се справим с нея, за да помогнем на бизнеса да намери добре подготвени кадри. Голямата ни цел е успешното и устойчиво развитие на региона, като го направим още по-привлекателен за инвеститори през следващите години. Насърчаването на заетостта е държавна политика, която е и наш приоритет, като областна администрация. Очаквам резултатите от тази анкета да послужат на всички работодатели, а и на нас, за да имаме актуален поглед върху състоянието на пазара на труда в нашата област", каза тя при откриването. На заседанието присъства и заместник областният управител Ивета Кабакчиева. 

Основна причина за наличието на незаети работни места в организациите от област Велико Търново е липсата на кадри с изискваната квалификация. В най-голяма степен за следващите шест месеца работодателите от област Велико Търново ще имат потребност от специалисти с висше образование от професионалните направления „Икономика”, „Администрация и управление“, „Информатика и компютърни науки“, „Електротехника, електроника и автоматика“ и „Машинно инженерство“, и от специалисти със средно образование от професионални области „Стопанско управление и администрация”, „Производство и преработка“, „Архитектура и строителство“, „Услуги за личността“ и „Транспорт“. 
 За работодателите от област Велико Търново водещи при подбор на персонала са мотивацията и отговорността към работата, независимо от наличието на опит или компетенции. 

Работодателите от област Велико Търново предпочитат да бъдат намалени документите на хартиен носител, изисквани в сферата на насърчаване на заетостта. При реализиране на обучение на работниците предпочитан вариант за работодателите е обучението да е на работните места от наставници. За следващите шест месеца работодателите ще имат най-голяма потребност от професиите икономист, продавач-консултант, оперативен счетоводител, машинен оператор, електротехник, заварчик, монтьор на транспортна техника, строителен техник, електромонтьор и строител-монтажник. През следващите от 3 до 5 години, работодателите от област Велико Търново ще търсят кадри с професиите шивач, строителен работник, общ работник, автомонтьор, гладач, водач на МПС, счетоводител, шлосер-заварчик и продавач-консултант.

Анкетата се провежда за пръв път тази година. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие. Обобщената на национално ниво информация от проведеното проучване ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ