област Велико Търново
Сподели
03 дек 2018
Автор: ОбластВТ

Покана за предстоящо обществено обсъждане на проекта за Бюджет - 2019 г.

Покана за предстоящо обществено обсъждане на проекта за Бюджет - 2019 г.

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и заповед № 3205/23.10.2018 г., Кметът на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев кани жителите на община Горна Оряховица, бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на публично обсъждане на Бюджет 2019 г.

             Уважаеми дами и господа,

Бюджетът на Община Горна Оряховица е основния финансов план и е свързан с предоставяне на услугите на гражданите в сферите: образование, здравеопазване, социални услуги, чистота, култура, спорт и др. Стремим се към подобряване условията на живот, както в града, така и във всички селища. Ще Ви бъдат представени целите и приоритетите за следващата година, новите проекти и намеренията за капиталови разходи. На 27.12.2018 г. /четвъртък/ от 17,00 часа ще бъде представен на Вашето внимание проект на Бюджет 2019 за обсъждане.

Мнението на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, както и Вашите въпроси и препоръки са от изключителна важност и се надявам да присъствате.

инж. Добромир Добрев

Кмет на Община Горна Оряховица

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ