област Велико Търново
Сподели
07 апр 2021
Автор: ОбластВТ

Подобрена е достъпността до социални услуги за подкрепа на деца и семейства

Подобрена е достъпността до социални услуги за подкрепа на деца и семейства
Завърши подмяната на двете ролетни врати на входа на сградата на бул. „България“ №24 (бившия Пионерски дом), в която се помещават и предоставят социални услуги в подкрепа на деца и семейства.

Това е основният и единствен вход, водещ към „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания“, „Център за обществена подкрепа“ и Общностен център за деца и родители „Царевград“.

Смяната бе необходима както за гарантиране безопасността на децата и семействата, които ползват социалните услуги, така и за сигурността на материалната база. Средствата за подновяване на входните врати са осигурени от бюджета на Община Велико Търново. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ