област Велико Търново
Сподели
22 юни 2023
Автор: ОбластВТ

Платформата "Активен гражданин" ще подобрява средата за гражданско участие във формирането на политики в община Стражица

Платформата Активен гражданин ще подобрява средата за гражданско участие във формирането на политики в община СтражицаНова електронна платформа "Активен гражданин" ще подпомага комуникацията Община - Бизнес - Граждани в община Стражица. Тази иновация въвежда Сдружение "3Д" по прокт "Активни грждани на община Стражица за ефективно и професионално управление". Проектът се финансира от Европейски социален фонд и Република България чрез Оперативна програма "Добро управление" - Процедура BG05SFOP001-2.025 "Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство" и е по Оперативна програма - "Добро управление".

Платформата се състои от информационен портал, - 
https://www.active-strazhitsa.com/, комункационен форум  - https://www.active-strazhitsa.com/forum/,, както и мобилно приложение, в което гражданите ще могат да подават сигнали по всякакви теми до общинската администрация. Предвидена е  възможност за активно гражданско участие на най-будните граждани с опцията "Имам идея", която директно дава възможност на всеки да предаде своите виждания към Община Стражица.

Регистрацията във форума става с попълването на регистрационна карта в информационния център на Община Стражица с цел избягване на фалшиви профили и новини.


ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - WWW.EUFUNDS.BG

Бюджет 
Обща Стойност на проекта -  59 909.09 лева
Европейски социален фонд - 50 922,72 лева
Национално финансиране - 8 986,37 лева

 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ