област Велико Търново
Сподели
18 юни 2020
Автор: ОбластВТ

ПГЖПТ „Никола Йонков Вапцаров” участва в проект на БДЖ

ПГЖПТ „Никола Йонков Вапцаров” участва в проект на БДЖ
Горнооряховската професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Йонков Вапцаров” започва разширяване на сътрудничеството си с БДЖ. Целта на проекта „Заедно напред” е привличане на все повече млади хора в железопътния транспорт. Заедно с горнооряховското, участие ще вземат и професионални гимназии по жп транспорт от София и Мездра.

На официална среща управителят на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД Любен Нанов представи и инвестиционната програма на националния железопътен превозвач за модернизиране и изграждане на съвременен железопътен оператор чрез подновяване на подвижния състав. По този начин БДЖ ще става все по-атрактивен работодател, за което усилията трябва да бъдат насочени именно към популяризиране на дейностите сред младите хора.

Настоящата година беше успешна с прием на паралелки в предлаганата дуална форма на обучение с професия „Техник по железопътна техника”, специалност „Локомотиви и вагони” и професия „Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника”.За допълнително стимулиране на учениците и за поддържане на интереса им към дуалната форма на обучение в сферата на железопътния транспорт се предлагат стипендии за висок успех и минимален брой неизвинени отсъствия. Подобен финансов стимул предпоставя системно усвояване на знания и последователност в овладяването на професионални умения по специалността. Това способства за изграждането на трудови навици и ангажираност на учениците още в началото на кариерата им. 

Дружеството подкрепя професионалното обучение и образование на ученици, като по този начин се изгражда здрава основа за успешно развитие на БДЖ като бъдещ потенциален работодател. Железопътният транспорт е най-екологичният вид транспорт и неговото развитие е приоритетно за Европейския съюз. В този смисъл Европейската комисия предложи 2021 г. да бъде обявена за Европейска година на железопътния транспорт.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ