област Велико Търново
Сподели
29 сеп 2020
Автор: ОбластВТ

Оттеглиха разрешението за проучване на неметални изкопаеми край Раюв камък в Еленския балкан

Оттеглиха разрешението за проучване на неметални изкопаеми край Раюв камък в Еленския балкан
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова със заповед оттегли издаденото на „Каолин“ ЕАД гр. Сеново Разрешение №519 от 13 юни 2019 г. за търсене и проучване на неметални изкопаеми в местността Раюв камък в Еленския балкан.
 
Разрешението е дадено след провеждане на неприсъствен търг, съгласно Закона за подземните богатства, на който дружеството е класирано от тръжната комисия за спечелило процедурата. Тя пък е проведена, тъй като в този район още през седемдесетте години на миналия век има регистрирано находище на подобни изкопаеми. С протоколно решение на Министерски съвет от 8 май 2019 г. е одобрено издаването на разрешение за проучване на „Каолин“ЕАД.

Община Елена и Местният съвет по туризъм възразиха веднага с мотива и опасенията, че ще бъдат нанесени вреди на един от най-атрактивните райони от туристическа гледна точка. Евентуален добив на неметални полезни изкопаеми край Раюв камък, и то на не малка площ от 15 кв. км, би бил пагубен не само за туризма, но и за екологията в Еленския балкан.

Последваха и конкретни действия за защита интересите на общината и на хората. Със свое решение, Общинският съвет изрази официалната си позиция срещу инициативата за проучване и я изпрати до четири министерства и до „Каолин“ ЕАД. Община Елена и Местният съвет по туризъм обжалваха във Върховния административен съд разрешението на министъра на енергетиката с мотивите, че проучването би нарушило уникалността на района и би се отразило негативно на основния поминък на населението. От своя страна, „Каолин“ изпрати до общината писмо, в което изрази уверения, че няма да предприема никакви действия, без да са обсъдени и съгласувани предварително с общинското ръководство. С молба до министъра на енергетиката, кметът поиска тристранна среща за обсъждане на въпроса и тя се проведе на 11 септември миналата година. Представителите на общината, министерството и дружеството тогава постигнаха съгласие проблемът да се реши в интерес на района и хората, още повече че съществува законова възможност министърът да отмени разрешението със съгласието на титуляра, за който е издадено.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ