област Велико Търново
Сподели
05 юли 2019
Автор: ОбластВТ

Организират празник в Елена и Златарица на Местната инициативна група

Организират празник в Елена и Златарица на Местната инициативна група
Сдружението с нестопанска цел "Местна инициативна група общини Елена и Златарица" организира празник на МИГ. Това първо по замисъл и мащаб събитие има за цел да популяризира дейността на Местната инициативна група и да даде възможност на производители от двете съседни общини да представят продуктите си.В Елена празникът ще се проведе на 7 юли, неделя, от 10 часа на централния площад, а в Златарица е на 13 юли, от 18 часа в местността Черничките.

Сдружението е създадено през 2016 г. за осъществяване на подхода "Лидер". В него членуват 31 представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор, регистрирани на териториите на общините Елена и Златарица. Местната инициативна група реализира Стратегия за Водено от общностите местно развитие на стойност 1 955 830 лв., разпределена в три мерки и осем подмерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително граждани и бизнес, в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на регионите за преход към по-устойчиво бъдеще.

Освен чрез информационни и рекламни материали, дейността на МИГ ще бъде представена чрез интересни и забавни игри, състезания, викторини, дегустации на местни продукти. В програмата са включени изяви на творчески състави от двата града. Организаторите обещават весел и неповторим празник на Местната инициативна група.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ