област Велико Търново
Сподели
19 юни 2019
Автор: ОбластВТ

ОИЦ – Велико Търново приключи информационната си обиколка в общините от региона

ОИЦ – Велико Търново приключи информационната си обиколка в общините от региона
Близо 140 души - представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения и други, участваха в поредицата от информационни срещи, проведени от Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново. Събитията на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)" бяха реализирани в периода от 10 до 18 юни 2019 г. в Общините от Великотърновска област.По време на срещите екипът на ОИЦ – Велико Търново представи възможностите за кандидатстване и финансиране на проекти от европейските фондовете до края на годината.  Присъстващите бяха запознати с актуалните и предстоящи за отваряне процедури от оперативните програми „Околна среда", „Развитие на човешките ресурси", „Иновации и конкурентоспособност", „Региони в растеж", „Наука и образование за интелигентен растеж", както и възможностите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

В част от събитията участие взеха и експерти от Областната служба за съвети в земеделието във Велико Търново, които информираха за подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства", която до 14 юни бе в обществено обсъждане. Тя се очаква да бъде отворена за кандидатстване всеки момент, като общият й бюджет е 22 млн. лева, а размерът на финансовата помощ - 15 000 евро за стопанство.

По време на информационните събития екипът на Областен информационен център - Велико Търново отговори на редица конкретни въпроси, зададени от участниците. На всички присъстващи бяха раздадени рекламно-информационни материали на центъра.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ