област Велико Търново
Сподели
18 юни 2018
Автор: ОбластВТ

ОИЦ – Велико Търново започва серия от информационни събития в региона

ОИЦ – Велико Търново започва серия от информационни събития в региона
От 18 до 27 юни 2018 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново ще проведе в общините от Великотърновска област поредица от информационни срещи на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)".

По време на срещите ще бъдат представени възможностите кандидатстване и финансиране на проекти от европейските фондовете до края на 2018 г., включително и по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.

Събитията ще се проведат по следния график:

18 юни 2018 г. – 13.30 ч., заседателна зала на Община Сухиндол

19 юни 2018 г. – 10.00 ч., заседателна зала 102 на Община Горна Оряховица

19 юни 2018 г. – 13.00 ч., заседателна зала на Община Лясковец

20 юни 2018 г. – 10.15 ч., заседателна зала на Община Златарица

20 юни 2018 г. – 13.00 ч., заседателна зала 211 на Община Елена

22 юни 2018 г. – 10.30 ч., заседателна зала на Община Павликени

25 юни 2018 г. – 13.00 ч., заседателна зала 1 на Община Свищов

26 юни 2018 г. – 10.00 ч., заседателна зала на Община Полски Тръмбеш

27 юни 2018 г. – 10.00 ч., заседателна зала 311 на Община Стражица

За участие в срещите са поканени представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения, заинтересовани граждани и др.

По време на информационните събития екипът на Областен информационен център - Велико Търново ще раздаде рекламно-информационни материали.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ