област Велико Търново
Сподели
05 ное 2018
Автор: ОбластВТ

ОИЦ – Велико Търново запозна студенти от ВТУ с европейските фондове и оперативните програми

ОИЦ – Велико Търново запозна студенти от ВТУ с европейските фондове и оперативните програми
На 5 ноември 2018 г. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново се проведе информационна среща на тема „Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Оперативните програми в България за периода 2014-2020 г."За участие в събитието бяха поканени студенти от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий" – специалности „Стопанско управление", „Маркетинг" и „Публична администрация".

По време на срещата бяха представени дейността на ОИЦ – Велико Търново и мрежата от 28 информационни центъра, Споразумението за партньорство с ЕС, Европейските структурни и инвестиционни фондове – ЕСИФ, Оперативните програми за периода 2014-2020 г. и възможностите, които те предоставят за младите хора през настоящия програмен период. Участниците в проявата бяха запознати и с информационната система ИСУН 2020 – публичен модул и електронен формуляр за подаване на проектно предложение.

На присъстващите бяха раздадени и информационни материали на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ