област Велико Търново
Сподели
10 окт 2018
Автор: ОбластВТ

ОИЦ - Велико Търново с дебат за бъдещето на Кохезионната политика на ЕС

ОИЦ - Велико Търново с дебат за бъдещето на Кохезионната политика на ЕС
На 11 октомври 2018 г. (четвъртък) от 10:00 до 12:30 часа в конферентната зала на хотел „Премиер", гр. Велико Търново ще се проведе информационна среща – дебат на тема „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС".

Събитието се организира от Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново със съдействието на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Лектори ще бъдат Мариела Цонева, директор Дирекция „Проекти и програми" в Община Велико Търново и Полина Косева, ръководител екип „Общински ресурсно-координационен център" (ОРКЦ) при НСОРБ.

За участие са поканени представители на широката общественост - настоящи и потенциални бенефициенти по програмите финансирани от ЕСИФ, представители на бизнеса, местните власти и академична общност, браншови, неправителствени и обществени организации, медии, заинтересувани граждани и др.  

Проявата има за цел привличане и участие на гражданите в отворен диалог за приноса и потенциала на политиката за сближаване на Европейския съюз, с оглед възможностите и специфичните нужди от инвестиции в региона. Също така и популяризиране на Многогодишната финансова рамка (МФР) и предложената от ЕК законодателна рамка за новия програмен период 2021-2027 г. Събитието има за цел и отбелязване на 30-годиншнината на Кохезионна политика на Европейския съюз.

Гражданският диалог във Велико Търново е част от Националната инициатива на мрежата от 28 областни информационни центъра в страната за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз и Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ