област Велико Търново
Сподели
02 дек 2022
Автор: ОбластВТ

Общностният комплекс (хъб) в община Горна Оряховица се сдоби със своите специалисти

Общностният комплекс (хъб) в община Горна Оряховица се сдоби със своите специалисти
Проектът BGLD-2.003-0011-C01  "Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово" навлиза в следващ етап. От 22-ри ноември в Общностният комплекс (хъб) започнаха работа специалисти на следните длъжности: ръководител комплекс; социален работник; педагог; сътрудник социални дейности; психолог; медицинска сестра - консултант по кърмене и здравословно  и диетично хранене; образователен медиатор и организатор дейности.
 
Подборът се извърши на два етапа. Първият етап - прием по документи, в който се приеха и разгледаха всички постъпили заявления от кандидатите за съответната позиция. Вторият етап - събеседване, в който одобрените кандидати бяха оценени от комисия с цел установяване на мотивацията им за започване на работа, комуникативността и уменията им за общуване, специфичните им знания и умения в областта, както и опита им в екипната работа. 
 
Критериите, по които бяха оценени кандидатите са:
1. Съответствие на подадените документи с изискванията за длъжността;
2. Образование;
3. Опит в работата с хора от уязвимите групи;
4. Опит в работа по проекти.

 
Наетите лица ще се включат в следните дейности по проекта: 3. Образователни дейности в ранна детска възраст, включително дейности, свързани с ранното детско развитие; 4. Здравна детска консултация и превенция на заболяванията. Социално включване; 5. Ангажиране и активиране на родителите, формиране на родителски умения. Активно включване на общността; 6. Споделяне на добри практики; 9. Двустранни взаимоотношения.
 
Дейностите се реализират по програма  „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и е на стойност 918 643.36лв.
 
Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ